Otevírací doba Areál zámku: Volně přístupný | Muzeum nové generace, kavárna & obchod: Pondělí–Neděle 9.00–18.00 | soboty červenec a srpen otevřeno do 20.00, Komentované prohlídky do 18.30 Kontakt tic@zamekzdar.cz | +420 602 565 309 (pracovní dny), +420 564 565 231 (víkendy a svátky)

Program šitý na míru

Filtr

Večerní jóga

Celé léto se můžete s lektorkou Katkou Bednářovou pravidelně scházet každou středu večer na IV. nádvoří, abyste se společně nadechli a naladili sami na sebe.

Zahradníkův domek

Za zdmi domku z 18. století, který dříve sloužil pro ustájení koní, najdete tři dvoulůžkové a jeden třílůžkový apartmán s vlastní koupelnou. V pokojích vyniká originální moderní dřevěný nábytek navržený na míru, který je doplněn ...

Kde září hvězdy?

Společně budeme pátrat po tom, kde se kolem nás objevují hvězdy. Budeme si povídat o hvězdách na obloze i na zemi. Pro inspiraci si prohlédneme některá zastavení v Muzeu nové generace a pak si nakreslíme a rozsvítíme vlastní hvězdnou oblohu. Vzdělávací ...

Za obyvateli kláštera

Co je to klášter, kdo byli mniši, jaká dodržovali pravidla a proč pro ně byla důležitá voda? Jaká může voda být, kdo ji obývá a kde ji najdeme? Společně si odpovíme na spoustu zajímavých otázek na základě zkušeností ze školky a z domova. ...

Jaké příběhy přináší voda?

Co je to kláštěr, kdo byli mniši, jaká dodržovali pravidla a proč pro ně byla důležitá voda? Jaká může být, kde všude ji najdeme? Seznamte se s areálem žďárského kláštera a zámku prostřednictvím vody, živlu, bez kterého nemůžeme žít. Program ...

Odkud je blízko ke hvězdám?

Děti objeví hvězdy jako pomocníky pro měření času, jako tvary opakující se v přírodě i jako symboly, které září v uměleckých dílech. Pomocí pozorování i tvůrčí činnosti odhalí skrytý řád přírody, skrze který se seznámí s dílem ...

Cesta vody

Proč je pro život na zemi důležitá každá kapka vody? Přijďte se seznámit s koloběhem vody a vodními toky protékající v CHKO Žďárské vrchy. Zaměříme se na koloběh vody v přírodě, zadržování vody v krajině, na funkci vody pro člověka ...

Člověk v domě, dům v člověku

Žáci společně s lektorem hledají odpověď na otázku, kudy chodili mniši a kudy chodíme dnes my. Co pro nás znamená svatyně? Skrze areál bývalého kláštera a zámku a jeho zákonitosti se seznamují s architektonickými styly – gotikou, barokem ...

Baroko

Žáci se stanou barokními malíři, sochaři, nábytkáři, oděvníky a architekty a v inspirujícím prostředí zámeckého areálu se seznámí s tvorbou přelomu 17. a 18. století. Co znamená baroko, jaké období představuje a jaké osobnosti přineslo? ...

Středověk očima mnicha

Během programu se žáci stanou historiky a badateli. Dobový kontext středověku jim pomůže vykreslit mozaika informací, které si vyhledají v Muzeu nové generace. Následně převezmou roli interpretační. Zjištěná fakta podrobí prioritizaci, kritickému ...

Novinářem za 1. republiky

Literárně-historický vzdělávací program, který vás přenese do období 1. republiky. Z vaší třídy se stane redakce, vytvoříte vlastní stránku novin a přinesete čtenářům zajímavé informace z domova i ze světa. Zajímá vás, jak vypadal Zámek ...

Novinářem za sametové revoluce

Literárně-historický vzdělávací program pro studenty středních škol, který vás přenese do období roku 1989. Z vaší třídy se stane redakce, vytvoříte vlastní stránku novin a přinesete čtenářům zajímavé informace z domova i ze světa. Studenti ...

Stabilitas loci – co je stabilita?

Studenti poskládají mozaiku pravidel, mezinárodních vztahů i hospodářských a duchovních funkcí bývalého cisterciáckého kláštera ve Žďáru nad Sázavou. Zamyslí se nad tím, jaké normy, způsoby řízení, ekonomické modely nebo nosné myšlenky ...

Architektura

Společně prozkoumáme zákonitosti architektonických stylů. Ze studentů se stanou architekti, kteří navrhnou vlastní podobu průčelí jedné ze zámeckých staveb. Vzdělávací oblasti a obory RVP: – občanský a společenskovědní základ – ...

Odborné spolupráce

Spolupráce s partnery z regionálních i celostátních institucí nám umožňuje podílet se na výzkumu a udržovat kvalitu našich vzdělávacích programů. ...

Svatby, oslavy, firmy

Zámek nabízí nevšední prostor pro jakoukoliv událost – je to romantické nezapomenutelné jeviště, kde se může odehrát svatba; je to klidná a pohodlná zóna pro teambuilding nebo jiné pracovní setkání, ale i slavnostní atmosféra pro jubilea ...

Chytrá ruka

V současné době jsou kurzy pro děti a workshopy pro dospělé pozastaveny. Připravujeme pro vás novou nabídku pro rok 2023. Obnovujeme pojem „zlaté české ručičky“! Naše ruce jsou v posledních letech mistry v práci na počítači. Řemeslo a zručnost ...

Zámecké ateliéry

Kreativita, otevřenost, svoboda v tvoření i kritické myšlení mají u nás dveře dokořán!… A to už téměř 800 let. Řemeslné kurzy Chytrá ruka, tematické workshopy i vícedenní programy pro děti si můžete v tvůrčím prostředí zámku ...

Vzdělávání a kreativita

Věnujeme se široké škále vzdělávacích aktivit od edukačních programů pro školy, přes řemeslné kurzy Chytrá ruka, kreativní tvoření s dětmi až po odbornou činnost. Náš zkušený lektorský tým baví výzvy, hledání originálních a efektivních ...

Zámecká akademie

Vítejte v Zámecké akademii, která navazuje na tradici vzdělávání spojenou s tímto místem už od jeho počátku. Název akademie připomíná šlechtickou akademii, která na zámku sloužila ke vzdělávání už v 18. století. Dnes zde můžete rozvíjet ...

Prelatura

Barokní prelatura, osobní sídlo opata, kde přijímal návštěvy a vedl důležitá jednání, byla navržena architektem J. B. Santinim. Stavba vznikla v letech 1722-1727 za opata Václava Vejmluvy, za jehož působení se žďárský klášter stal ohniskem ...

Barokní konírny

Barokní konírny sloužily pro šlechtickou mládež v tzv. šlechtické akademii zřízené roku 1727. V interiéru koníren je klenba podoby hvězdné sítě ve dvou barevně odlišných vrstvách. Projekt této stavby vypracoval Jan Blažej Santini Aichel. Dnes ...

Mariánský sloup

Mariánský sloup Panny Marie od lužického sochaře Matěje Václava Jäckela (1655–1738) byl původně součástí kašny, o níž máme poslední záznamy roku 1817. Prototyp sochy Panny Marie autor později ještě několikrát zopakoval. Zrcadlové pojetí ...

Barokní věž

Současná podoba obranné věže bývalého cisterciáckého kláštera dnes nese stopy barokní úpravy. Nyní se v barokní věži nachází stylové ubytování. ...

Bazilika

Dominantou druhého nádvoří je bývalý cisterciácký konventní kostel Nanebevzetí Panny Marie a svatého Mikuláše, který byl srdcem kláštera. V roce 2009 byl kostel povýšen na baziliku minor papežem Benediktem XVI. Tento čestný titul používá ...

Sádky

Vodní nádrže určené k chovu ryb jsou staré jako žďárský klášter sám. Pro cisterciáky měla voda nejen mystický, ale i velmi praktický význam. Protože jim řehole zakazovala jíst maso čtvernožců, staly se ryby důležitou součástí jejich ...

Studniční kaple a rajský dvůr

Gotická kaple, která chránila důležitý zdroj pitné vody, prošla během let několika přestavbami. Nejvýraznější byla barokní přestavba v 18. století od Jana Blažeje Santiniho Aichela. Uvnitř, na kované železné konstrukci, stávala původně ...

Konventský rybník

Cisterciácké kláštery byly nejčastěji zakládány kolem vodních toků, neboť cisterciáci prosluli zakládáním rybníků. Jan Blažej Santini Aichel navrhl umístění Konventského rybníku tak, aby se na jeho vodní hladině, stejně jako v zrcadle, ...

Zelená hora

Výjimečná stavba poutního kostela sv. Jana Nepomuckého s půdorysem ve tvaru pěticípé hvězdy vznikla díky plodné spolupráci opata žďárského kláštera Václava Vejmluvy a geniálního architekta Jana Blažeje Santini-Aichela. ...

Bránský rybník

Bránský rybník byl prvním rybníkem, který zde cisterciáčtí mniši založili. Pokračovatelem někdejšího klášterního chovu ryb je dnešní rybářství, začleněné mezi aktivity podniku Kinský Žďár, a. s. Hlavní chovanou rybou je Žďárský ...

Hospodářský dvůr Lyra

Za Bránským rybníkem, proti klášteru a v sousedství Dolního hřbitova se nachází hospodářský dvůr Lyra. Svůj název získal díky zvláštnímu půdorysnému tvaru s esovitě prohnutými postranními staveními. Zřejmě poprvé v dějinách zde architekt ...

Kaple sv. Markéty

Kaple sv. Markéty ze 14. století bývala součástí cisterciáckého kláštera. V roce 1700 byla barokně přestavěna architektem Spinnetim na stavbu s osmiúhelníkovým půdorysem. V roce 1802 byla odsvěcena a přestavěna na hospodářské obydlí. V devadesátých ...

Dolní hřbitov

O jeho stavbě rozhodl žďárský opat Vejmluva na začátku 18. století v době, kdy se očekával příchod morové epidemie. Stavba se uskutečnila podle návrhu J. B. Santiniho, byla to jeho první realizace ve žďárském areálu. Byla komponovaná na půdorysu ...

Edukační programy

Na zámku ve Žďáru nad Sázavou, bývalém cisterciáckém klášteře, jsme pro zájmové organizace, školy a školky připravili edukační programy tak, aby děti a žáci co nejlépe zažili atmosféru areálu, jeho historii, architekturu, muzejní exponáty ...

Zážitky

V průběhu celého roku můžete začít svůj den na zámku poznáním historie i současnosti zámku a jeho okolí v multimediálním Muzeu nové generace. Další příběhy vám odhalí prohlídky areálu s průvodcem nebo mobilní aplikací Skryté příběhy. Pak ...

O nás

Rod Kinských patří mezi nejstarší českou rodovou šlechtu. Poprvé byl zmiňován počátkem 13. století za panování krále Přemysla Otakara I. Původním sídlem jejich předků byla vesnická tvrz Vchynice u Lovosic, odkud mají i své jméno –Wchynští. ...

Prohlídka Tam a zpátky klášterem a zámkem

Přijměte pozvání na místo, které se rozkládá na Vysočině mezi rybníky a lesy. To místo leží na evropském rozvodí. Řeky, které tu pramení, tečou na sever do Baltu a na jih do Černého moře. To místo leží na hranicích Čech a Moravy. To ...

Tipy

Na žďárském zámku váš výlet jenom začíná! Odsud můžete vyrazit za spoustou dalších zážitků. Rádi vám poradíme! ...

Herní kárka

Půjčte si kárku plnou veselých her, naložte do ní dítě nebo manželku a táhněte… poznávat náš zámek. Dostanete herní plánek a mapku. Kárka má nosnost 120 kg. ...

Zámecká pohostinnost

Ruku v ruce s osobitou atmosférou zámku a zážitky, které pro vás připravujeme, jdou také naše doprovodné služby. Svou cestu za příběhy našeho zámku i jeho okolí vám doporučujeme rozdělit alespoň do dvou dnů. Ubytujte se přímo v zámeckém ...

Following Santini’s Footprints

You will discover the unique buildings of the important architect Jan Blažej Santini Aichel at every step. Our guides look forward to helping you uncover their stories during the tour. ...

Experiences

Throughout the year, you can start your day at the castle by learning about the history, past and present of the castle and its surroundings in the multimedia New Generation Museum. Then it’s high time to go to Zelená hora and the educational nature trail ...

Behind the Monastery Walls

Explore the castle grounds, a former Cistercian monastery from the 13th century. Through stories and architecture, you will get to know what the complex and life in it looked like. ...

In the Footsteps of the Castle Manager

An interactive tour that will take you to places that are associated with the Baroque and Cistercian economy on the castle estate grounds. At the same time, it is a tribute to all generations who have contributed to the perfect connection between humans and nature ...

Zelená hora

Exceptional construction of the Pilgrimage Church of St. John of Nepomuk with a floor plan in the shape of a five-pointed star was created thanks to the fruitful cooperation of the abbot of the Žďár monastery, Václav Vejmluva, and the genius architect Jan Blažej ...

Gardener house

Behind the walls of the 18th-century house, which was formerly used for horse stables, you will find three double-bed and one three-bed apartment with a private bathroom. The rooms feature original modern wooden furniture designed to measure, which is complemented ...

Education and creativity

Věnujeme se široké škále vzdělávacích aktivit od edukačních programů pro školy, přes řemeslné kurzy Chytrá ruka, kreativní tvoření s dětmi až po odbornou činnost. Náš zkušený lektorský tým baví výzvy, hledání originálních a efektivních ...

Castle Academy

Welcome to a place that continues the fame of the aristocratic academy, which was used for education in the castle in the 18th century. Today, you can develop your knowledge thanks to the innovative New Generation Museum, guided tours in the complex, variety of ...

Castle studios

Creativity, openness, freedom of creation and critical thinking have the door wide open in our castle! … For almost 800 years. You can enjoy the Smart Hand craft courses, thematic workshops, and multi-day programs for children in the creative environment of the ...

Events

The castle offers an unusual space for any event – it’s a romantic unforgettable stage where a wedding can take place; it is a quiet and comfortable zone for teambuilding or other business meetings, but also has a festive atmosphere for anniversaries ...

Café and shop

Come and reward yourself in the stylish castle café and be pampered with great coffee, tasty homemade desserts, and the pleasant atmosphere of the former monastery brewery. Do not forget to treat yourself or your loved ones with a gift or a memory from your visit ...

About us

The Kinský family is one of the oldest aristocratic families in Bohemia. The first mention of the name dates back to the beginning of the 13th century when the land was ruled by King Přemysl Otakar I. The original domicile of the family’s ancestors was a village ...

Freskové sály

Freskové sály doporučujeme pro pořádání svatební hostiny, společenské akce, školení nebo kulturního představení.  K sálům patří také chodba, přípravna (pro catering), šatna a sociální zařízení. Jedná se celkem o 3 sály s těmito parametry: max. ...

Konvent

Prostorný sál s maximální kapacitou 200 sedících osob se nachází v budově bývalého klášterního konventu. Prostor je vhodný pro představení, koncerty, semináře, ale i svatební hostiny a další společenské akce. K sálu lze využít místnosti ...

Inventorium

Multifunkční prostor se zabudovaným technickým vybavením a kapacitou pro 130 sedících osob doporučujeme pro školení nebo teambuilding. Příjemná je také možnost využití zázemí zámecké kavárny. délka 18 m, šířka 6,80 m ...

Nové sály

Menší reprezentativní salonky v 1. patře Šlechtické akademie nabízejí zázemí až pro 50 osob. Dva salonky vybavené stylovým mobiliářem jsou vhodné pro 10 osob, v předsálí je možná stolová i divadelní úprava pro 30 osob. Sály sousedí s Freskovými ...

Sály při šlechtické akademii

Dva menší sály vhodné pro menší pracovní skupiny při pořádání seminářů, kulatých stolů apod. Prostory je možné využít pouze v letních měsících. ...

Věž

V bývalé zvonici cisterciáckého kláštera se po dobových dřevěných schodech návštěvník dostane do třech jedinečných pokojů se sociálním zařízením. Naprosto ideální pro dovolenou ve dvou! Černý kov se zde snoubí s jemností bílé a okrové ...

Rezervace Věž

Při ubytování na jednu noc nás prosím kontaktujte na reception@zamekzdar.cz nebo tel. +420 732 384 312. ...

Rezervace Mlýn

Při ubytování na jednu noc nás prosím kontaktujte na reception@zamekzdar.cz nebo tel. +420 732 384 312. ...

Mlýn

Ubytujte se v místě, kde stál od poloviny 17. století klášterní mlýn a v sousedních budovách se vařilo pivo. S citem pro jemnost a povahu místa byl mlýn zrekonstruován a nachází se zde apartmán s kuchyní a další dva pokoje. Najdete zde také ...

U Kašny

Na III. nádvoří zámku v prostorách bývalé šlechtické akademie z 18. století se nachází rozlehlý apartmán s výhledem na pověstnou zámeckou kašnu. Je ideálním místem pro rodinnou dovolenou díky plně vybavené kuchyni a koupelně s vanou. S ...

Rezervace U Kašny

Při ubytování na jednu noc nás prosím kontaktujte na reception@zamekzdar.cz nebo tel. +420 732 384 312. ...

Vánoce 2022

Nejkrásnější svátky v roce vám zpříjemní vánoční program na zámku. Připravili jsme také originální zámecké tipy pro Ježíška. ...

Tower

The three-story baroque tower is the dominant feature of our castle, and staying in it is always an unforgettable experience. There are three double rooms with their own bathroom in the former bell tower of the Cistercian monastery. The atmosphere of the period ...

Mill

Stay in a place where a monastery mill stood from the mid-17th century and beer was brewed in neighboring buildings. In the modern renovated accommodation, there is an apartment with a kitchen and two other rooms. You will also find spaces for storing bicycles, ...

Fountain

This stylish, spacious apartment is set in a former 18th-century aristocratic academy. It is ideal for a family holiday thanks to its fully equipped kitchen and bathroom with bathtub. ...

Všeobecné obchodní podmínky

Plné znění dokumentu Všeobecné obchodní podmínky (Podmínky) společnosti Zámek Žďár 1. Účel a použití Podmínek 1.1 Tyto Podmínky se vztahují na všechny jednotlivé smluvní vztahy mezi klientem jako ubytovaným (Klient) a společností Zámek ...

Ochrana soukromí

Plné znění dokumentu Toto jsou zásady ochrany soukromí společnosti Zámek Žďár z.s., IČO: 26537516, Menclova 2479/10, 180 00 Praha 8 – Libeň (Provozovatel nebo my) jako provozovatele webové stránky www.zamekzdar.cz (Web) a poskytovatele služeb popsaných ...

Kulturně kreativní centrum Vysočina

Cílem projektu je vytvoření kulturně kreativního centra přestavbou konventu bývalého cisterciáckého kláštera v areálu zámku Žďár nad Sázavou. Kulturně kreativní centrum Vysočina bude profesionálním způsobem podporovat a podněcovat kreativitu ...

Kariéra

Rodina Kinských dlouhodobě podporuje rozvoj kulturní a umělecké činnosti v regionu Vysočina. Z tohoto důvodu založila spolek ZÁMEK ŽĎÁR z.s., který je neziskovou organizací. Spolek provozuje Muzeum Nové Generace, které má celoroční program, ...

Vánoce 2023

Nejkrásnější svátky v roce vám zpříjemní vánoční program na zámku. Podrobný program pro vás právě připravujeme. ...

Projekty

Předběžná tržní konzultace – Kulturně kreativní centrum Vysočina Realizace projektu kreativního učení dětí a mládeže zaměřeného na rozvoj kreativity a zájmu o umění ...

Zámecké příměstské tábory 2024

Společně zažijeme fascinující cestu plnou nových poznání a tvůrčí činnosti, budeme žasnout a objevovat pestrost naší krajiny a fascinující svět vody. Lektorský zámecký tým se na tebe těší. ...

Soutěž

Soutěž o pobyt na Zámku Žďár v hodnotě 5 000 Kč Pravidla soutěže Organizátor soutěže: Pořadatelem této soutěže je společnost ZÁMEK ŽĎÁR z.s., IČO: 26537516, se sídlem na adrese Menclova 2479/10, 180 00 Praha 8 – Libeň, dále jen „organizátor“. Termín ...

Jaro, vítej! MŠ

Po zimě přichází jaro. Vše se probouzí k životu. Co všechno se v přírodě děje? Jaké vnímáme změny v přírodě i nás samotných?  Přijďte s námi na zámek přivítat jaro! Nebudeme krásný čas probouzení přírody jen pozorovat – hlínu, ...

Jaro, vítej! ZŠ

Po zimě přichází jaro. Vše se probouzí k životu. Co všechno se v přírodě děje? Jaké vnímáme změny v krajině i v nás samotných? Společně se zaměříme na poznávání prvních jarních květin z našich zahrad i z CHKO Žďárské vrchy. Připomeneme ...

Za vším hledej TVAR

Hvězdy, kružnice, čtverce a trojúhelníky jsou všude kolem nás. Do žďárského areálu – kostela na Zelené hoře a bývalého kláštera – se propsaly konstrukční schopnosti geniálního architekta Santiniho. Inspirujme se fascinující geometrií ...

Krajina z ptačího pohledu

Společná cesta za poznáním začne divadelní hrou / hranou pohádkou. Zde se proletíme krajinou s jedním ptáčkem, který hledá bezpečné místo k zahnízdění. Uvidíme krásu, kterou příroda nabízí, ale i problematická místa, která nejsou vždy ...

Já a krajina

Krajina nás obklopuje, je všude kolem nás. Na její vzhled a funkci máme my lidé zásadní vliv. Podívejme se, jak se krajina Žďárských vrchů a území kolem zámeckého areálu utvářely a proměňovaly po staletí.  Přírodní krajinu nahradila ...

Koloběh vody v přírodě

Skrze zážitkové prvky, pohybovou a hudební činnost se děti seznámí s koloběhem vody a její funkcí v krajině.  Kam kapka vody nakonec doputuje a doteče? Jednou se vsákne do země, podruhé proteče meandrovitou řekou a svojí cestu zakončí v moři. ...

Krajina v proměnách času

Pojďme společně zkoumat krajinu a její charakteristické rysy. Učebnicí nám budou osudy místních lesů. Již od 13. století zde docházelo ke žďáření a masivnímu využívání dřeva pro železné hutě a sklářství. Tlak na lesy byl v dalších ...

Jarní programy pro děti a rodiny

Po zimě přichází jaro. Vše se probouzí k životu. Co všechno se v přírodě děje? Jaké vnímáme změny v přírodě i nás samotných? Přijďte s námi na zámek přivítat jaro! Nebudeme krásný čas probouzení přírody jen pozorovat – hlínu, ...

Rodinná dovolená s dětmi na zámku

Dopřejte si s rodinou pohodovou dovolenou na zámku ve Žďáru nad Sázavou. Přímo ve městě nebo v přilehlém okolí naleznete mnoho vyžití jak pro vás, tak i pro vaše malé princezny a prince.  Balíček zahrnuje: ubytování na 3 noci v kouzelném ...

Akční pobytové balíčky

Věnujeme se široké škále vzdělávacích aktivit od edukačních programů pro školy, přes řemeslné kurzy Chytrá ruka, kreativní tvoření s dětmi až po odbornou činnost. Náš zkušený lektorský tým baví výzvy, hledání originálních a efektivních ...

Romantický pobyt na 4 dny

Máte chuť doma všeho nechat a zažít pár dní nerušeného klidu? Přijeďte v tyto kouzelné chvíle, kdy se probouzí příroda, k nám na zámek a užijte si toto probouzení plnými doušky. Poloha zámku ve Žďáru nad Sázavou v srdci lesnaté Vysočiny ...

Pobyt pro seniory na 4 dny

Krásná přírody Vysočiny, živá historie i kultura a to jen pár kroků od poutního kostela svatého Jana Nepomuckého, který je zapsaný na seznam světového dědictví UNESCO. Balíček zahrnuje: ubytování na 3 noci v kouzelném zámeckém pokoji snídaně ...

Firemní balíčky

Věnujeme se široké škále vzdělávacích aktivit od edukačních programů pro školy, přes řemeslné kurzy Chytrá ruka, kreativní tvoření s dětmi až po odbornou činnost. Náš zkušený lektorský tým baví výzvy, hledání originálních a efektivních ...

Business schůzka na 4 hodiny

Pozvěte své obchodní partnery na vaše jednání do stylových reprezentativních salonků, které nabízejí pro vaši schůzku dokonalé zázemí. Salonky jsou průchozí a ideálně tak propojují prostor pro jednání, catering a např. také šatnu. Vhodné ...

Celodenní meeting s obědem

Pro větší skupiny se skvěle hodí jedinečné freskové sály. Jestli sháníte prostory pro konferenci, jednání nejvyšších orgánů společnosti či prostory pro vaši prezentaci, jste na správném místě. Součástí třech barokních sálů je také ...

Business meeting s ubytováním

Zakončete váš meeting přenocováním v kouzelných pokojích v zámeckém areálu za zvýhodněnou cenu. Posuňte vaši firemní akci na nevšední zážitek. Vhodné pro 5 – 20 osob Balíček s ubytováním obsahuje: zvýhodněný pronájem Modrých nebo ...

Svatební balíčky

Věnujeme se široké škále vzdělávacích aktivit od edukačních programů pro školy, přes řemeslné kurzy Chytrá ruka, kreativní tvoření s dětmi až po odbornou činnost. Náš zkušený lektorský tým baví výzvy, hledání originálních a efektivních ...

Svatební obřad – Klíče od Zámku

Půjčte si klíče a užijte si svatební obřad v jedinečných prostorách Zámku. Nabízíme vám pronájem prostor podle Vašeho výběru po dobu jedné hodiny včetně svatebního obřadního stolku a 20 bílých svatebních židlí pro obřad. V případě ...

Zámek na míru

Nenašli jste, co hledáte? Vnitřní či venkovní prostory připravíme přesně podle vašeho přání, zajistíme výborný catering, komentované prohlídky zámku či hudební doprovod.  Vhodné pro 5 – 20 osob Balíček s ubytováním obsahuje: zvýhodněný ...

Svatební obřad – Zámek na klíč

Představte si Váš svatební obřad bezstarostně u nás na zámku. Balíček obsahuje pronájem prostor podle Vašeho výběru po dobu jedné hodiny včetně svatebního obřadního stolku, 50 bílých svatebních židlí pro obřad a slavobránu. Vyzdobíme ...

Svatební hostina a obřad – Půjčte si zámek

Půjčte si Zámek a užijte si svatební den v jedinečných prostorách Zámku. Nabízíme vám pronájem prostor pro svatební obřad podle Vašeho výběru po dobu jedné hodiny včetně svatebního obřadního stolku a 20 bílých svatebních židlí pro obřad. ...

Svatební hostina a obřad – Na den zámeckou paní

Představte si svůj svatební den, kdy máte k dispozici celý zámek jen pro sebe a své hosty. Tento balíček vám nabízí exkluzivní pronájem obřadního místa, Freskových sálů a rozsáhlý jabloňový sad s beduínským stanem. Zahrnuje pronájem svatebního ...

Jarní akční nabídka ubytování

Přichází jaro a s ním i jedinečná příležitost pro únik do kouzelného světa na zámku. Připravili jsme si pro vás jedinečnou slevu na ubytování 2 500 Kč / noc / 2 osoby se snídaní (původní cena 3 000 Kč). Akce na zvýhodněnou cenu trvá ...

Skupiny a zájezdy

Pro větší skupiny návštěvníků máme nabídku zájezdu na Zámek Žďár nad Sázavou za ty nejlepší ceny. Vyberte si pro svoji skupinu Prohlídku zámku Tam a zpátky klášterem a zámkem, nezapomenutelnou návštěvu Muzea nové generace, nebo si užijte ...

Dárkové poukazy na ubytování

Obdarujte své blízké dárkovým poukazem na ubytování na zámku. Pokoje v romantické Barokní věži jsou tím pravým pro zamilované páry a milovníci přírody se rádi probudí „uprostřed herbáře“ v Zahradníkově pokoji. Stylové pokoje ...

Ubytování na zámku

Zámek Žďár nad Sázavou je místo, kde zažijete vše na jednom místě. Stylově rekonstruované ubytování respektující povahu historického místa tak skvěle doplňuje Muzeum nové generace a prohlídku zámku, která přibližuje dobu středověku ...

Kavárna a obchod

Přijďte se odměnit do stylové zámecké kavárny a nechte se rozmazlovat dobrou kávou, chutnými domácími dezerty a příjemnou atmosférou bývalého klášterního pivovaru. Nezapomeňte také potěšit sebe nebo své blízké dárečkem nebo vzpomínkou ...

Turistické informační centrum

Naše Turistické informační centrum najdete přímo v zámeckém areálu, v budově bývalého cisterciáckého pivovaru, kde se nyní nachází Muzeum nové generace, zámecká kavárna a obchod se suvenýry. ...