Otevírací doba Areál zámku: Volně přístupný | Muzeum nové generace, kavárna & obchod: Pondělí–Neděle 9.00–18.00 Kontakt tic@zamekzdar.cz | +420 602 565 309 (pracovní dny), +420 564 565 231 (víkendy a svátky)

Člověk v domě, dům v člověku

Žáci společně s lektorem hledají odpověď na otázku, kudy chodili mniši a kudy chodíme dnes my. Co pro nás znamená svatyně? Skrze areál bývalého kláštera a zámku a jeho zákonitosti se seznamují s architektonickými styly – gotikou, barokem i Santiniho barokní gotikou. Své bádání a pozorování pak promítnou do výtvarného tvoření, které je vrcholem programu.

Vzdělávací oblasti a obory RVP:
– člověk a jeho svět
– člověk a společnost
– občanský a společenskovědní základ
– dějepis
– umění

2. stupeň ZŠ
120 minut
95 Kč/ žák, pedagogický doprovod zdarma

Edukační program Člověk v domě, dům v člověku - Zámek Žďár nad Sázavou