Otevírací doba Areál zámku: Volně přístupný | Muzeum nové generace, kavárna & obchod: Pondělí–Neděle 9.00–18.00 Kontakt tic@zamekzdar.cz | +420 602 565 309 (pracovní dny), +420 564 565 231 (víkendy a svátky)

Edukační programy

Na zámku ve Žďáru nad Sázavou, bývalém cisterciáckém klášteře, jsme pro zájmové organizace, školy a školky připravili edukační programy tak, aby děti a žáci co nejlépe zažili atmosféru areálu, jeho historii, architekturu, muzejní exponáty nebo širší hospodářské a politické souvislosti místa.

Témata programů vychází ze specifik místa a autenticity zámeckého areálu i jeho blízkého okolí. Primárně zde můžeme sledovat 800 let dlouhou historickou linku od středověku až po současnost. Samotný klášter a nadnárodní síť cisterciáckého řádu vypráví o raně křesťanské Evropě. Úpadek místa za husitských válek a utrpení morových ran střídá reprezentativní barokní architektura, která odkazuje na období rekatolizace. V místě se otiskují i další události jako josefínské reformy, prvorepubliková pozemková reforma, činnost české šlechty za protektorátu, nebo budovatelský socialismus.

Všechny programy pro mateřské, základní i střední školy sledují cíle stanovené v RVP MŠMT ČR.

Naším cílem je vytvářet svobodné prostředí podporující kritické myšlení, jež vede k vlastnímu úsudku, k radosti z otázek a k rozvoji kreativity. 

Zaměřujeme se na:

  • badatelskou výuku;
  • místně zakotvené učení a budování vztahu žáků k místu;
  • rozvoj kreativity;
  • aktivní participaci žáků, podporu podnikavosti, uvědomění vlastní odpovědnosti a týmovou spolupráci;
  • mezioborovost a projektovou výuku v oblastech historie, dějin umění, geometrie, architektury, přírodovědy, environmentální výuky a výchovy k občanství.

 

Edukační programy pro mateřské školy

Krajina z ptačího pohledu

Program pro mateřské školy
Délka programu: 60 min.
Vstupné: 60 Kč / dítě, pedagogický doprovod zdarma

Více

Koloběh vody v přírodě

Program pro mateřské školy
Délka programu: 60–75 min.
Vstupné: 60 Kč / dítě, pedagogický doprovod zdarma

Více

Kde září hvězdy?

Program pro mateřské školy
Délka programu: 60 min.
Vstupné: 60 Kč / dítě, pedagogický doprovod zdarma

Více

Jaro, vítej!

Program pro mateřské školy
Délka programu: 60 min.
Vstupné: 70 Kč / dítě, pedagogický doprovod zdarma

Více

Edukační programy pro základní a střední školy

Já a krajina

Program pro 1. stupeň základní školy
Délka programu: 120 min.
Vstupné: 95 Kč / žák, 1 pedagog na 10 žáků zdarma

Více

Krajina v proměnách času

Program pro 2. stupeň základní školy
Délka programu: 120 min.
Vstupné: 95 Kč / žák, 1 pedagog na 10 žáků zdarma

Více

Za vším hledej tvar

Program pro 1. stupeň základní školy
Délka programu: 90–120 min.
Vstupné: 95 Kč / žák, 1 pedagog na 10 žáků zdarma

Více
Edukační program - Odkud je blízko ke hvězdám

Odkud je blízko ke hvězdám?

Program pro 1. stupeň základní školy
Délka programu: 90–120 min.
Vstupné: 95 Kč / žák, 1 pedagog na 10 žáků zdarma

Více

Cesta vody

Program pro 1. stupeň základní školy
Délka programu: 90 min.
Vstupné: 95 Kč / žák, 1 pedagog na 10 žáků zdarma

Více
Edukační program - Mnich jako renesanční člověk

Středověk očima mnicha

Progam pro 2. stupeň základní školy, 1. a 2. ročník střední školy
Délka programu: 90 min.
Vstupné: 95 Kč / žák, 1 pedagog na 10 žáků zdarma

Více
Edukační program - stabilitas loci

Stabilitas loci – co je stabilita?

Program pro střední školy
Délka programu: 120–180 min.
Vstupné: 100 Kč / žák, 1 pedagog na 10 žáků zdarma

Více

Z čeho se skládají moje Vánoce?

Program pro 1. a 2. stupeň základní školy
Délka programu: 90–120 min.
Vstupné: 95 Kč / žák, 1 pedagog na 10 žáků zdarma
Termín: prosinec 2024

Více

Jaro, vítej!

Program pro 1. stupeň základní školy
Délka programu: 90 min.
Vstupné: 130 Kč / žák, 1 pedagog na 10 žáků zdarma

Více

Celodenní výlet u nás

Můžete jen tak posedět v zámecké kavárně, zakoupit suvenýry v obchůdku, nebo si odpočinout v pěkném prostředí některého ze čtyř nádvoří zámku. Rádi pro vás připravíme posezení u ohně, zapůjčíme Vám koš s pomůckami pro venkovní hry, nebo zajistíme oběd

Doporučujeme také procházku ke kostelu sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, naučnou stezku v délce 2,6 km kolem Konventského rybníka nebo rekreační areál Pilák.

Objednávky

Svůj edukační program objednávejte v průběhu celého roku na tel.: +420 702 023 940 nebo emailu akademie@zamekzdar.cz V pracovní dny od 9:00 do 15:00 hod.  

Nedovolali jste se? Jakmile budeme moci, zavoláme Vám zpět.

Neváhejte se ozvat a domluvit se s námi na individuálních podmínkách. Rádi upravíme čas programu, připravíme pro vás výtvarnou dílnu, postaráme se o dvě třídy najednou.

Edukační programy jsou určené všem dětským skupinám státních i nestátních organizací a dalším neformálním zájmovým skupinám v minimálním počtu 10 osob.

Ceny

ceny od září 2024

Mateřské školy 

70 Kč / 60 – 75 min

pedagogický doprovod zdarma

Základní a střední školy

95 Kč / 60 min , 130 Kč / 90-120 min, 150 Kč / 120-180 min

1 pedagog na skupinu 10 žáků zdarma

Sleva 15 % na vzdělávací program 

Při objednávce programu v měsíci září, listopad, leden a únor se celková cena za jednu třídu snižuje o 15 %.

Rezervace programu je závazná. Pokud se programu nemůžete účastnit, je nutné provést zrušení rezervace na tel.: +420 702 023 940.

V průběhu edukačního programu mohou být pořízeny propagační materiály (fotky, audio, video nahrávky) za účelem prezentace zámku z.s.

Dobrý den, děkujeme za setkání na edukačním programu Vítej, jaro. Děti hodnotily program velmi dobře. Z mé strany byl program pestrý, byly zde aktivity , prostor pro vyjádření. Možná bych malým dětem vyhradila čas na malou přestávku – toalety. / aby nechodily během programu. Těšíme se na další setkání.

Velmi děkujeme za skvěle připravený edukační program k vítání jara pro děti z MŠ Pastelka. Oceňujeme mnoho nádherných dekorací k prozkoumávání a pozorování. Kladně hodnotíme využití hry na flétnu – navození zklidnění dětí a soustředění k pozorování objevů jara. Teoretická část a povídání o jaru přeneseno do pohybových aktivit – PH Semínko a Na zahradníka, které zvládly všechny děti a měly prostor po klidné části k protažení těla. Skvěle zapojeny všechny smysly. Děti velmi bavilo tvoření s hlínou a pokus s vodou - vše pečlivě připraveno, dotaženo. Závěr opět věnovaný pohybu, vnímání hudby, sladění pohybu se zpěvem, vyjádření radosti z vítání jara – tanec kolem májky se stuhami. Krásně vše propojeno, program byl pestrý, radostná hra i vzdělávání. Moc děkujeme

Program byl pěkně poskládaný, s názornými ukázkami a s prožitky. Doba tak akorát. Pěkný pokus se vzlínáním vody. Děti si domů odnesou hlínu s lučními semínky – jen, když jde skupina dětí, jako např. my v MŠ, tak byl problém s odnesením těch kornoutů (Berušky asi měli větší problém než Motýlci) - tak buď mít k nabídnutí nějakou tašku (např. papírovou), nebo skupinu předem upozornit, aby si na ty kornouty něco vzali.

Program pro školy

S kolegou jsme byli oba velmi spokojení s Vaší edukačním programem a i od žáků jsem zaregistroval např. hodnocení, že je "ten Žďár fakt příjemně překvapil" (navzdory počasí, na které jsme měli smůlu). Váš přístup byl opravdu velmi příjemný, myslím, že to s mladými lidmi zvládáte skvěle :-).

Edukační program v Muzeu nové generace

Výlet byl vynikající. Z pohledu dětí chválíme vynikající přístup průvodkyně, nádherné technické provedení (veškerá technika a promítání vzbuzovaly v dětech obrovské nadšení), komunikativnost (kroužek, povídání o tématech), kreativitu a výbornou atmosféru a přizpůsobení věku dětí 2. třídy.