Otevírací doba Areál zámku: Volně přístupný | Muzeum nové generace, kavárna & obchod: Pondělí–Neděle 9.00–18.00 | soboty červenec a srpen otevřeno do 20.00, Komentované prohlídky do 18.30 Kontakt tic@zamekzdar.cz | +420 602 565 309 (pracovní dny), +420 564 565 231 (víkendy a svátky)

Krajina z ptačího pohledu

Společná cesta za poznáním začne divadelní hrou / hranou pohádkou. Zde se proletíme krajinou s jedním ptáčkem, který hledá bezpečné místo k zahnízdění. Uvidíme krásu, kterou příroda nabízí, ale i problematická místa, která nejsou vždy ideální k životu. 

V kreativním pohybu za doprovodu hudebních nástrojů se nakonec my sami v některého ptáčka proměníme. Vzlétneme nad krajinu a prohlédneme si ji z výšky. Její rozmanitost a pestrost později promítneme do tvaru našeho těla a nakonec do keramické hlíny, ze které společně vytvoříme model krajiny.

Pohybové, hudební a výtvarné aktivity nás provedou tématy jako je ochrana krajiny a vliv člověka na její proměnu, náš vztah k životnímu prostředí nebo rozmanitost přírody.

Vzdělávací oblasti a obory RVP

Dítě a svět

  • poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí, změn v přírodě i krajinného rázu
  • vytváření elementárního povědomí o širším přírodním prostředí. O její rozmanitosti a neustálých proměnách.
  • pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit
Prostory
  • Inventorium (edukační sál)
  • venkovní zámecký areál

  • 60 minut
  • 60 Kč / dítě, pedagogický doprovod zdarma
Celodenní výlet u nás

Můžete jen tak posedět v zámecké kavárně, zakoupit suvenýry v obchůdku, nebo si odpočinout v pěkném prostředí některého ze čtyř nádvoří zámku. Rádi pro vás připravíme posezení u ohně, zapůjčíme Vám koš s pomůckami pro venkovní hry, nebo zajistíme oběd

Doporučujeme také procházku ke kostelu sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, naučnou stezku v délce 2,6 km kolem Konventského rybníka nebo rekreační areál Pilák.