Otevírací doba Areál zámku: Volně přístupný | Muzeum nové generace, kavárna & obchod: Úterý–Neděle 9.00–17.00 Kontakt tic@zamekzdar.cz | +420 602 565 309 (pracovní dny), +420 564 565 231 (víkendy a svátky)

Krajina z ptačího pohledu

V kreativním pohybu za doprovodu rytmických nástrojů se děti promění v ptáčky, kteří létají nad krajinou a poznávají jí ze své ptačí perspektivy. Krajinný ráz, její členitost a různorodost lépe pochopíme z leteckých záznamů, které nám budou vodítkem při pohybové tvorbě. Zkušenost, kterou získáme z pohybu, následně otiskneme do keramické hlíny. V malých skupinách vymodelujeme krajinu – kopce, řeky, rybníky, roviny, města. Do našeho modelu krajiny vpustíme i trochu života v podobě vody. U této tvůrčí práce bude místo na spoustu otázek o krajině.


60 minut
60 Kč / dítě, pedagogický doprovod zdarma