Otevírací doba Areál zámku: Volně přístupný | Muzeum nové generace, kavárna & obchod: Pondělí–Neděle 9.00–18.00 | 25. 5. se nekonají prohlídky zámku Kontakt tic@zamekzdar.cz | +420 602 565 309 (pracovní dny), +420 564 565 231 (víkendy a svátky)

Zámecká akademie

Vítejte v Zámecké akademii, která navazuje na tradici vzdělávání spojenou s tímto místem už od jeho počátku. Název akademie připomíná šlechtickou akademii, která na zámku sloužila ke vzdělávání už v 18. století. Dnes zde můžete rozvíjet své znalosti i dovednosti díky inovativnímu Muzeu nové generace, pestrým programům pro školy, vzdělávacím akcím pro veřejnost, výstavám i přednáškám.

Zámecká akademie - Malý muzejník - Zámek Žďár nad Sázavou

Edukační programy

Zámecké vzdělávací programy vychází ze specifik místa a autenticity zámeckého areálu i jeho blízkého okolí. Naším cílem je nejen formovat osobnost člověka, ale také rozvíjet svobodné prostředí vhodné ke kreativitě a tvoření.

Všechny nabízené programy sledují cíle stanovené v Rámcově vzdělávacích programech MŠMT ČR.

Edukační programy - Novinářem za sametové revoluce - Zámek Žďár

Odborné spolupráce

Spolupráce s partnery z regionálních i celostátních institucí nám umožňuje podílet se na výzkumu a udržovat kvalitu našich vzdělávacích programů.

Odborné spolupráce - Konference Den venkova

Muzeum nové generace

Multimediální expozice plná hry světel a stínů, hudby i animovaných příběhů, ve které se stanete součástí 800letého příběhu zámku i jeho okolí.

Muzeum nové generace - tanečnice v kaleidoskopu

Prohlídka Tam a zpátky klášterem a zámkem

Co je to za místo? Proč si ho cisterciáčtí mniši vybrali k vybudování kláštera? Co vedlo šlechtickou rodinu Bočka ze Zbraslavi k jeho založení? Jak se podařilo v nehostinných lesích vytvořit důležité duchovní, hospodářské a společenské centrum, které žije dodnes? Osm set let dlouhá historická linka nám vypráví příběh lidí, kteří zvládli kritické husitské bouře a třicetiletou válku. Vidíme, jak toto místo ovlivnily josefínské reformy, správa různých šlechtických rodin, pomnichovské události, nebo období budovatelského Žďáru.

Rajský dvůr a Studniční kaple - pohled ze soukromých zahrad