Otevírací doba Areál zámku: Volně přístupný | Muzeum nové generace, kavárna & obchod: Úterý–Neděle 9.00–17.00 Kontakt tic@zamekzdar.cz | +420 602 565 309 (pracovní dny), +420 564 565 231 (víkendy a svátky)

Zámecká akademie

Vítejte v Zámecké akademii, která navazuje na tradici vzdělávání spojenou s tímto místem už od jeho počátku. Název akademie připomíná šlechtickou akademii, která na zámku sloužila ke vzdělávání už v 18. století. Dnes zde můžete rozvíjet své znalosti i dovednosti díky inovativnímu Muzeu nové generace, Barokní galerii, mediátorským trasám v areálu, pestrým programům pro školy, vzdělávacím akcím pro veřejnost, výstavám i přednáškám.

Zámecká akademie - Malý muzejník - Zámek Žďár nad Sázavou

Edukační programy

Zámecké vzdělávací programy vychází ze specifik místa a autenticity zámeckého areálu i jeho blízkého okolí. Naším cílem je nejen formovat osobnost člověka, ale také rozvíjet svobodné prostředí vhodné ke kreativitě a tvoření.

Všechny nabízené programy sledují cíle stanovené v Rámcově vzdělávacích programech MŠMT ČR.

Edukační programy - Novinářem za sametové revoluce - Zámek Žďár

Odborné spolupráce

Spolupráce s partnery z regionálních i celostátních institucí nám umožňuje podílet se na výzkumu a udržovat kvalitu našich vzdělávacích programů.

Odborné spolupráce - Konference Den venkova

Muzeum nové generace

Multimediální expozice plná hry světel a stínů, hudby i animovaných příběhů, ve které se stanete součástí 800letého příběhu zámku i jeho okolí.

Muzeum nové generace - tanečnice v kaleidoskopu

Po stopách Santiniho

Během komentované prohlídky areálu s našimi průvodci – mediátory – navštívíte například baziliku s druhou nejdelší chrámovou lodí na Moravě, středověké sádky nebo prelaturu s rozsáhlou freskovou malbou.

Prelatura a bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše

Za zdmi kláštera

Vydejte se poznávat areál zámku, bývalého cisterciáckého kláštera ze 13. století. Skrze příběhy a architekturu se seznámíte s tím, jak areál i život v něm vypadal.

Rajský dvůr a Studniční kaple - pohled ze soukromých zahrad

Po stopách zámeckého hospodáře

Vydejte se s námi na cestu za generacemi, které se zasloužily o dokonalé propojení činnosti člověka a přírody.

Prohlídka s Vítem Pohankou

Barokní galerie

Výstava Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze vás přesune do kulturního prostředí klášterů 17. a 18. století.

Barokní galerie - komentovaná prohlídka

Tým Zámecké akademie

Martina Schutová - Zámek Žďár nad Sázavou

Mgr. Martina Schutová

Vystudovala historii na FF UK, kde nyní pokračuje v doktorském studiu. Absolvovala pedagogické minimum, kurzy muzejní pedagogiky (Moravské zemské muzeum) a muzejní propedeutiky (Asociace muzeí a galerií). V zámku začala pracovat jako průvodkyně již studiu na gymnáziu, v současné době již několikátým rokem vede zámecké lektorské oddělení.

Markéta Sobotková - Zámek Žďár nad Sázavou

Bc. Markéta Sobotková

Vzdělávání a práce s dětmi se Markéta věnuje již od střední školy. Středoškolské a vysokoškolské studium pedagogiky doplňuje vzdělávacími kurzy (Montessori pedagogika, kurz muzejní pedagogiky a muzejní propedeutika). Na zámku patří k nejzkušenějším lektorům a je autorkou programu Tvořivý zámek.

Tomáš Pleva - Zámek Žďár nad Sázavou

Bc. Tomáš Pleva

Vystudoval historii na MU Brno, v magisterském programu pokračuje oborem management v kultuře. Tomáš je všestranným členem týmu, je jedním z nejzkušenějších průvodců, dokáže vyřešit každý IT problém a brilantně ovládá angličtinu. Má klíčovou roli v projektu Cisterciácká krajina.

Magda Smejkalová - Zámek Žďár nad Sázavou

Magda Smejkalová

Magda je dlouholetou členkou lektorského týmu. Během studia se věnovala oboru cestovní ruch a v zámku si rozšířila vzdělání směrem k muzejní pedagogice. Svoji kreativitu a tvořivost využívá nejen při lektorských programe, ale také při kulturních akcích.

černobílá kopretina

Bc. Adéla Tlustošová

Po studiu cestovního ruchu na střední škole to Adélu přitáhlo ke studiu sociální práce, veřejnosprávních studií a teologické nauky. Ráda pracuje s lidmi, je skvělá průvodkyně i lektorka. Věnuje se edukačním programům pro školy a příležitostně vede i kroužek Malý muzejník.

Kateřina Těsnohlídková - Zámek Žďár

Mgr. Kateřina Těsnohlídková, Ph.D.

Kateřina vystudovala archeologii a historii na FF MU v Brně. Na zámku má na starosti programy Chytré ruky zaměřené na popularizování a prezentování řemesel. V rámci odborné činnosti se věnuje středověké a novověké keramice, počátkům osidlování Českomoravské vrchoviny a experimentální archeologii.