Otevírací doba Areál zámku: Volně přístupný | Muzeum nové generace, kavárna & obchod: Úterý–Neděle 9.00–17.00 Kontakt tic@zamekzdar.cz | +420 602 565 309 (pracovní dny), +420 564 565 231 (víkendy a svátky)

Zámecká akademie

Vítejte v Zámecké akademii, která navazuje na tradici vzdělávání spojenou s tímto místem už od jeho počátku. Název akademie připomíná šlechtickou akademii, která na zámku sloužila ke vzdělávání už v 18. století. Dnes zde můžete rozvíjet své znalosti i dovednosti díky inovativnímu Muzeu nové generace, mediátorským trasám v areálu, pestrým programům pro školy, vzdělávacím akcím pro veřejnost, výstavám i přednáškám.

Zámecká akademie - Malý muzejník - Zámek Žďár nad Sázavou

Edukační programy

Zámecké vzdělávací programy vychází ze specifik místa a autenticity zámeckého areálu i jeho blízkého okolí. Naším cílem je nejen formovat osobnost člověka, ale také rozvíjet svobodné prostředí vhodné ke kreativitě a tvoření.

Všechny nabízené programy sledují cíle stanovené v Rámcově vzdělávacích programech MŠMT ČR.

Edukační programy - Novinářem za sametové revoluce - Zámek Žďár

Odborné spolupráce

Spolupráce s partnery z regionálních i celostátních institucí nám umožňuje podílet se na výzkumu a udržovat kvalitu našich vzdělávacích programů.

Odborné spolupráce - Konference Den venkova

Muzeum nové generace

Multimediální expozice plná hry světel a stínů, hudby i animovaných příběhů, ve které se stanete součástí 800letého příběhu zámku i jeho okolí.

Muzeum nové generace - tanečnice v kaleidoskopu

Po stopách Santiniho

Během komentované prohlídky areálu s našimi průvodci – mediátory – navštívíte například baziliku s druhou nejdelší chrámovou lodí na Moravě, středověké sádky nebo prelaturu s rozsáhlou freskovou malbou.

Prelatura a bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše

Za zdmi kláštera

Vydejte se poznávat areál zámku, bývalého cisterciáckého kláštera ze 13. století. Skrze příběhy a architekturu se seznámíte s tím, jak areál i život v něm vypadal.

Rajský dvůr a Studniční kaple - pohled ze soukromých zahrad

Po stopách zámeckého hospodáře

Vydejte se s námi na cestu za generacemi, které se zasloužily o dokonalé propojení činnosti člověka a přírody.

Prohlídka s Vítem Pohankou