Otevírací doba Areál zámku: Volně přístupný | Muzeum nové generace, kavárna & obchod: Pondělí–Neděle 9.00–18.00 Kontakt tic@zamekzdar.cz | +420 602 565 309 (pracovní dny), +420 564 565 231 (víkendy a svátky)

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře

Výjimečná stavba poutního kostela sv. Jana Nepomuckého s půdorysem ve tvaru pěticípé hvězdy vznikla díky plodné spolupráci opata žďárského kláštera Václava Vejmluvy a geniálního architekta Jana Blažeje Santini-Aichela.

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře - odraz v Konventském rybníku II
Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře - letecký pohled, foto Michal Mašek

Legenda o sv. Janu Nepomuckém

Podnětem k výstavbě kostela se stal nález zachované tkáně v hrobě Jana Nepomuckého ve Svatovítské katedrále v roce 1719. Podle legendy zaplatil kněz svým životem za to, že neprozradil zpovědní tajemství královny Žofie. Symbolika, spojená s tímto v baroku oblíbeným světcem, se objevila v návrhu kostela.

Symbol jazyka jako symbolu sv. Jana Nepomuckého v poutním kostele sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře

Jedinečná symbolika

V oblasti křesťanské symboliky a kabalistické nauky, která se v návrhu také uplatnila, byli Santini-Aichel i opat Vejmluva velmi zběhlí. Santini pojal projekt zcela individuálně, bez ohledu na dobové zvyklosti. Představu opata Vejmluvy o chrámu, v němž měl mít hlavní úlohu obrazec hvězdy, přetavil do mimořádně působivé podoby, kterou dokázala ocenit až moderní doba.

Kostel je vystavěný na půdorysu ve tvaru pěticípé hvězdy. Tvrdí se, že na hladině Vltavy, kde Jan Nepomucký utonul, objevila koruna z pěti hvězd. Tento symbol se pak objevuje opakovaně i v dalších prvcích stavby. Areál je přístupný pěti vchody, v chrámu se nachází pět kaplí s pěti oltáři. Pět písmen má i latinské slovo TACUI – mlčel jsem. Dominantou kopule kostela je velký červený jazyk, opět symbol sv. Jana Nepomuckého, obklopený kruhem plamenů, z něhož prosvítají paprsky.

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře při východu slunce, foto Michal Mašek

Požár a záchrana kostela

Kostel na Zelené hoře se stal jedním z nejnavštěvovanějších barokních poutních míst. Požár, který vypukl 16. července 1784, poničil žďárský kláštera a kostel připravil o střechu. Na žádost opata Otto Steinbacha z Kranichštejna byl klášter zrušen a kostel určen k zavření. O částečnou záchranu kostela se zasadil kněz Matěj Josef Sychra na začátku 19. století. Chátrající objekt se dočkal stavební obnovy až v 70. a na počátku 80. let 20. století.

V roce 1994 byla schválena žádost o zařazení areálu na Seznam světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO.

Pohled na Zelenou horu z ambitu - foto Aleš Jungmann

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého se nachází ve správě Římskokatolické farnosti Žďár nad Sázavou – II.

Kontakt:
Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou – II
Správa poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře
Zámek 2/2
591 02 Žďár nad Sázavou

Informace, rezervace prohlídek, průvodcovská služba:
www.zelena-hora.cz
e-mail: info@zelena-hora.cz
mob: +420 724 758 993