Otevírací doba Areál zámku: Volně přístupný | Muzeum nové generace, kavárna & obchod: Úterý–Neděle 9.00–17.00 Kontakt tic@zamekzdar.cz | +420 602 565 309 (pracovní dny), +420 564 565 231 (víkendy a svátky)

Vzdělávání

Vzdělávání a kreativita - Malý muzejník

Zámecká akademie

Vítejte v Zámecké akademii, která navazuje na tradici vzdělávání spojenou s tímto místem už od jeho počátku. Název akademie připomíná šlechtickou akademii, která na zámku sloužila ke vzdělávání už v 18. století. Dnes zde můžete rozvíjet své znalosti i dovednosti díky inovativnímu Muzeu nové generace, Barokní galerii, mediátorským trasám v areálu, pestrým programům pro školy, vzdělávacím akcím pro veřejnost, výstavám i přednáškám.

Edukační program v Muzeu nové generace - vzdělávání, zámecká akademie

Zámecké ateliéry

Kreativita, otevřenost, svoboda v tvoření i kritické myšlení mají u nás dveře dokořán!… A to už téměř 800 let. Řemeslné kurzy Chytrá ruka, tematické workshopy i vícedenní programy pro děti si můžete v tvůrčím prostředí zámku užít po celý rok.

Tvořivé ateliéry pro děti na zámku

Mezinárodní kreativní centrum

„Jen společnost, která tvoří, žije.“ Zámek je jedinečným místem setkávání profesionálních tanečníků, choreografů, architektů i dalších renomovaných umělců. Volný prostor pro hledání inspirace i rozvoj vlastní kreativní tvorby zde nachází tvůrci z celého světa, se kterými se můžete setkat i vy třeba při festivalu KoresponDance nebo ukázkách z uměleckých rezidencí.

Mezinárodní festival KoresponDance - oválný sál Prelatury

Náš tým

Martina Schutová - Zámek Žďár nad Sázavou

Mgr. Martina Schutová

Vystudovala historii na FF UK, kde nyní pokračuje v doktorském studiu. Absolvovala pedagogické minimum, kurzy muzejní pedagogiky (Moravské zemské muzeum) a muzejní propedeutiky (Asociace muzeí a galerií). V zámku začala pracovat jako průvodkyně již studiu na gymnáziu, v současné době již několikátým rokem vede zámecké lektorské oddělení.

Markéta Sobotková - Zámek Žďár nad Sázavou

Bc. Markéta Sobotková

Vzdělávání a práce s dětmi se Markéta věnuje již od střední školy. Středoškolské a vysokoškolské studium pedagogiky doplňuje vzdělávacími kurzy (Montessori pedagogika, kurz muzejní pedagogiky a muzejní propedeutika). Na zámku patří k nejzkušenějším lektorům a je autorkou programu Tvořivý zámek.

Tomáš Pleva - Zámek Žďár nad Sázavou

Bc. Tomáš Pleva

Vystudoval historii na MU Brno, v magisterském programu pokračuje oborem management v kultuře. Tomáš je všestranným členem týmu, je jedním z nejzkušenějších průvodců, dokáže vyřešit každý IT problém a brilantně ovládá angličtinu. Má klíčovou roli v projektu Cisterciácká krajina.

Magda Smejkalová - Zámek Žďár nad Sázavou

Magda Smejkalová

Magda je dlouholetou členkou lektorského týmu. Během studia se věnovala oboru cestovní ruch a v zámku si rozšířila vzdělání směrem k muzejní pedagogice. Svoji kreativitu a tvořivost využívá nejen při lektorských programe, ale také při kulturních akcích.

Adéla Tlustošová - Zámek Žďár

Bc. Adéla Tlustošová

Po studiu cestovního ruchu na střední škole to Adélu přitáhlo ke studiu sociální práce, veřejnosprávních studií a teologické nauky. Ráda pracuje s lidmi, je skvělá průvodkyně i lektorka. Věnuje se edukačním programům pro školy a příležitostně vede i kroužek Malý muzejník.

Kateřina Těsnohlídková - Zámek Žďár

Mgr. Kateřina Těsnohlídková, Ph.D.

Kateřina vystudovala archeologii a historii na FF MU v Brně. Na zámku má na starosti programy Chytré ruky zaměřené na popularizování a prezentování řemesel. V rámci odborné činnosti se věnuje středověké a novověké keramice, počátkům osidlování Českomoravské vrchoviny a experimentální archeologii.