Otevírací doba Areál zámku: Volně přístupný | Muzeum nové generace, kavárna & obchod: Pondělí–Neděle 9.00–18.00 | soboty červenec a srpen otevřeno do 20.00, Komentované prohlídky do 18.30 Kontakt tic@zamekzdar.cz | +420 602 565 309 (pracovní dny), +420 564 565 231 (víkendy a svátky)

Za vším hledej TVAR

Hvězdy, kružnice, čtverce a trojúhelníky jsou všude kolem nás. Do žďárského areálu – kostela na Zelené hoře a bývalého kláštera – se propsaly konstrukční schopnosti geniálního architekta Santiniho. Inspirujme se fascinující geometrií a symetrií zdejšího prostoru. Pojďme objevovat a konstruovat.  

Nasadíme si brýle architekta. Samotná geometrie nás povede prostorem a to zcela doslovně. Bod – základní geometrický útvar – nám pomůže prozkoumat dvourozměrný i trojrozměrný prostor, osy a souřadnice. Body nás zavedou mezi přímky, křivky, rovnoběžky, ale i mezi nekonečné množství tvarů. To vše s dětmi přímo zažijeme a vytvoříme v areálu zámku. Střechy, okna, dveře, ostění a portály se stanou naší učebnicí. Dlažba na podlaze se promění v síť pro vyznačení osové souměrnosti. Zorientujeme se v terminologii a obecných pravidlech a především pro všechno najdeme praktické využití. Naší cestu uzavřeme tvorbou vlastní neotřelé architektury.

Vzdělávací oblasti a obory RVP

Matematika a její aplikace
Geometrie v rovině a prostoru

 • rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v realitě jejich reprezentaci
 • rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině
 • pozná a pojmenuje základní geometrické tvary a umí je graficky znázornit
 • rozezná přímku a úsečku
 • rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově souměrné útvary a určí osu souměrnosti útvaru překládáním papíru

Učivo:
základní útvary v rovině – lomená čára, přímka, polopřímka, úsečka, čtverec, kružnice, obdélník, trojúhelník, kruh, čtyřúhelník, mnohoúhelník
osově souměrné útvary

Umění a kultura
Výtvarná výchova

 • rozpoznává linie, tvary, objemy, barvy, objekty; porovnává je a třídí na základě zkušeností, vjemů, zážitků a představ
 • v tvorbě projevuje své vlastní zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a jejich kombinace
Prostory
 • Venkovní areál zámku
 • Muzeum nové generace
 • Prelatura nebo konírny

 • 1. stupeň ZŠ
 • 90–120 minut
 • 95 Kč / žák, 1 pedagog na 10 žáků zdarma
Celodenní výlet u nás

Můžete jen tak posedět v zámecké kavárně, zakoupit suvenýry v obchůdku, nebo si odpočinout v pěkném prostředí některého ze čtyř nádvoří zámku. Rádi pro vás připravíme posezení u ohně, zapůjčíme Vám koš s pomůckami pro venkovní hry, nebo zajistíme oběd

Doporučujeme také procházku ke kostelu sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, naučnou stezku v délce 2,6 km kolem Konventského rybníka nebo rekreační areál Pilák.