Otevírací doba Areál zámku: Volně přístupný | Muzeum nové generace, kavárna & obchod: Úterý–Neděle 9.00–17.00 Kontakt tic@zamekzdar.cz | +420 602 565 309 (pracovní dny), +420 564 565 231 (víkendy a svátky)

Krajina v proměnách času

Pojďme společně zkoumat kulturní krajinu. Jak vypadala v letech minulých a jak vypadá dnes? Zaměříme se na CHKO Žďárské vrchy, kde před návštěvou člověka byla tato místa zaplněná nepropustným hvozdem a obývaná divokou zvěří. Období kolonizace, těžba železné rudy a později sklářský průmysl však tyto místa proměnila k nepoznání.

V jaké podobě se krajina nachází dnes? A jak se vzájemně můžeme obohatit? Odpovědi na naše otázky budeme hledat v mapách, obrazech a dalších materiálech. Žáci poté ve skupinách vypracují modely z keramické hlíny, na kterých nám odprezentují charakteristické rysy kulturní krajiny.

2. stupeň ZŠ
120 minut
95 Kč / žák, pedagogický doprovod zdarma

Program objednávejte od 1. 5. 2024.