Otevírací doba Areál zámku: Volně přístupný | Muzeum nové generace, kavárna & obchod: Pondělí–Neděle 9.00–18.00 | soboty červenec a srpen otevřeno do 20.00, Komentované prohlídky do 18.30 Kontakt tic@zamekzdar.cz | +420 602 565 309 (pracovní dny), +420 564 565 231 (víkendy a svátky)

Baroko

Žáci se stanou barokními malíři, sochaři, nábytkáři, oděvníky a architekty a v inspirujícím prostředí zámeckého areálu se seznámí s tvorbou přelomu 17. a 18. století.

Co znamená baroko, jaké období představuje a jaké osobnosti přineslo? Jaké činnosti a oblasti života můžeme doplnit přívlastkem „barokní“?
Přijměte pozvání do žďárského zámku, bývalého kláštera, kterému vtiskl nynější podobu jeden z nejvýznamnějších českých barokních architektů Jan Blažej Santini. Program je vedený zkušeným lektorem, jehož úkolem je rozvíjet diskusi, pomoci žákům prohloubit znalosti o barokním umění a řemeslu a srozumitelně vše zasadit do širšího kontextu dění v českých zemích. Výsledkem programu je návrh barokního kusu nábytku jako příkladu světské tvorby, návrh barokního oltáře včetně obrazu a sochařské výzdoby jako odkaz duchovního života.

Vzdělávací oblasti a obory RVP:
– člověk a jeho svět
– člověk a společnost
– člověk a ten druhý
– dějepis
– umění a kultura
– literatura
– výtvarná výchova

7. – 9. třída ZŠ, SŠ
120 minut
100 Kč/ žák, pedagogický doprovod zdarma

Edukační program Baroko - Zámek Žďár nad Sázavou