Otevírací doba Areál zámku: Volně přístupný | Muzeum nové generace, kavárna & obchod: Úterý–Neděle 9.00–17.00 Kontakt tic@zamekzdar.cz | +420 602 565 309 (pracovní dny), +420 564 565 231 (víkendy a svátky)

Novinářem za sametové revoluce

Literárně-historický vzdělávací program pro studenty středních škol, který vás přenese do období roku 1989. Z vaší třídy se stane redakce, vytvoříte vlastní stránku novin a přinesete čtenářům zajímavé informace z domova i ze světa.

Studenti se stanou novináři naší zámecké redakce, seznámí se s událostmi roku 1989, reáliemi a kontextem doby. Budeme si povídat o médiích a zacházení s informacemi, nahlédneme do dobového (i zahraničního) tisku a televizních zpráv a zjistíme, co se dělo v roce 1989 v politice, sportu, módě a kultuře. Zabrousíme také do regionálních událostí a podíváme se, jak vypadal zámecký areál před 30 lety. Na vše bude dohlížet šéfredaktor.

Vzdělávací oblasti a průřezová témata RVP:
– jazyk a jazyková komunikace
– český jazyk a literatura
– člověk a společnost
– občanský a společenskovědní základ
– dějepis
– mediální výchova

Témata:
– Média v období sametové revoluce
– Literární a publicistické žánry (zpráva, úvodník, fejeton, interview, reklama, inzerát, povídka na pokračování)
– Každodennost konce 80. let
– Osobnosti

90 minut
9. třída ZŠ a SŠ
90 Kč/student, pedagogický doprovod zdarma

Novinářem za sametové revoluce