Otevírací doba Areál zámku: Volně přístupný | Muzeum nové generace, kavárna & obchod: Pondělí–Neděle 9.00–18.00 Kontakt tic@zamekzdar.cz | +420 602 565 309 (pracovní dny), +420 564 565 231 (víkendy a svátky)

Středověk očima mnicha

Během programu se žáci stanou historiky a badateli. Dobový kontext středověku jim pomůže vykreslit mozaika informací, které si vyhledají v Muzeu nové generace. Následně převezmou roli interpretační. Zjištěná fakta podrobí prioritizaci, kritickému vyhodnocování a hledání vlastní autorské linky. Společná práce totiž směřuje k tvorbě vlastních komixů, příběhů, myšlenkových map nebo encyklopedických listů. Žáci z programu odjíždí s prototypem vlastní dětské knihy. Pro tvůrčí práci mají k dispozici obrázky, mapy, šablony a další výtvarné prostředky.

Za účelem tvorby vlastní knihy žáci zjišťují, jak Žďár, osada na zemské hranici, vypadal při založení kláštera ve 13. století. Snaží se pochopit jaký byl život mnichů, jaká pravidla museli dodržovat a jakými osobnostmi byli místní opati nebo jakou roli ve vztahu ke klášteru hrály šlechtické rodiny. V programu si představíme klášter jako samostatnou hospodářskou jednotku, jako místo modlitby, vzdělanosti, ale i politické samosprávy. Žáci pracují samostatně i ve skupinách.

Tento program je ideálním představením místa! Přijeďte k nám na výlet, navštívíte moderní Muzeum nové generace a poznáte dobu, ve které klášter vznikl a jak vypadalo osidlování na zemské hranici. 

Vzdělávací oblasti a obory RVP

Člověk a společnost, dějepis
Křesťanství a středověká Evropa

 • objasní vnitřní vývoj českého státu a postavení těchto státních útvarů v evropských souvislostech
 • vymezí úlohu křesťanství a víry v životě středověkého člověka, konflikty mezi světskou a církevní mocí
 • ilustruje postavení jednotlivých vrstev středověké společnosti, uvede příklady románské a gotické kultury

Umění a kultura
Výtvarná výchova

 • při vlastních tvůrčích činnostech užívá prvky vizuálně obrazného vyjádření; porovnává je na základě vztahů
 • osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně obrazného vyjádření
 • nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil
Prostory
 • Muzeum nové generace
 • Inventorium (edukační sál)

 • 2. stupeň ZŠ, 1. a 2. ročník SŠ
 • 120–180 minut
 • 95 Kč / žák, 1 pedagog na 10 žáků zdarma
Celodenní výlet u nás

Můžete jen tak posedět v zámecké kavárně, zakoupit suvenýry v obchůdku, nebo si odpočinout v pěkném prostředí některého ze čtyř nádvoří zámku. Rádi pro vás připravíme posezení u ohně, zapůjčíme Vám koš s pomůckami pro venkovní hry, nebo zajistíme oběd

Doporučujeme také procházku ke kostelu sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, naučnou stezku v délce 2,6 km kolem Konventského rybníka nebo rekreační areál Pilák.

Edukační program Mnich jako renesanční člověk - Zámek Žďár nad Sázavou