Otevírací doba Areál zámku: Volně přístupný | Muzeum nové generace, kavárna & obchod: Úterý–Neděle 9.00–17.00 Kontakt tic@zamekzdar.cz | +420 602 565 309 (pracovní dny), +420 564 565 231 (víkendy a svátky)

Středověk očima mnicha

Během programu se děti stanou mnichy žďárského kláštera. Ze svého středu zvolí opata a naplánují jeho cestu na generální kapitulu do zahraničí. Dobový kontext středověku dětem pomůže vykreslit mozaika informací, které si vyhledají v Muzeu nové generace. Společně si představíme klášter jako samostatnou hospodářskou jednotku, jako místo modlitby, ale i vzdělanosti a vědy. Zjistíme jaký byl vztah mnichů k lékařství, umění, cestování nebo architektuře. Jaká pravidla museli mniši dodržovat a jakou osobností měl být opat. Děti budou pracovat samostatně ve skupinách. Průvodcem jim bude zkušený lektor.

Vzdělávací oblasti a obory RVP:

  • člověk a jeho svět
  • člověk a společnost
  • člověk a příroda
  • umění a kultura
  • dějepis
  • zeměpis
  • přírodopis
  • fyzika

2. stupeň ZŠ, 1. a 2. ročník SŠ
90 minut
95 Kč / žák, pedagogický doprovod zdarma

Edukační program Mnich jako renesanční člověk - Zámek Žďár nad Sázavou