Otevírací doba Areál zámku: Volně přístupný | Muzeum nové generace, kavárna & obchod: Pondělí–Neděle 9.00–18.00 Kontakt tic@zamekzdar.cz | +420 602 565 309 (pracovní dny), +420 564 565 231 (víkendy a svátky)

Mnich jako renesanční člověk

Objevte myšlenky z doby Leonarda da Vinci a jejich spojení s klášterem. Během programu se z dětí stanou mniši žďárského kláštera, ze svého středu si zvolí opata a ve skupinách budou řešit různé úlohy.

Děti se seznámí s tím, co vše zahrnoval život mnicha. Poznají klášter jako samostatnou hospodářskou jednotku, jako místo modlitby, ale i vzdělanosti a vědy. Jaké myšlenky a vynálezy z dob Leonarda mohli mniši znát a užívat v dalších obdobích? Proč můžeme mnicha označit za renesančního člověka? Jaký byl vztah mnichů k lékařství, umění, cestování, architektuře, jak vypadaly klášterní účty, jakou osobností měl být opat? Přijeďte vše vyzkoumat a odpovědět si na otázky. Průvodcem vám bude zkušený lektor.

Vzdělávací oblasti a obory RVP:

  • člověk a jeho svět
  • člověk a společnost
  • člověk a příroda
  • umění a kultura
  • dějepis
  • zeměpis
  • přírodopis
  • fyzika

2. stupeň ZŠ, 1. a 2. ročník SŠ
90 minut
95 Kč / žák, pedagogický doprovod zdarma

Edukační program Mnich jako renesanční člověk - Zámek Žďár nad Sázavou