Otevírací doba Areál zámku: Volně přístupný | Muzeum nové generace, kavárna & obchod: Pondělí–Neděle 9.00–18.00 | soboty červenec a srpen otevřeno do 20.00, Komentované prohlídky do 18.30 Kontakt tic@zamekzdar.cz | +420 602 565 309 (pracovní dny), +420 564 565 231 (víkendy a svátky)

Novinářem za 1. republiky

Literárně-historický vzdělávací program, který vás přenese do období 1. republiky. Z vaší třídy se stane redakce, vytvoříte vlastní stránku novin a přinesete čtenářům zajímavé informace z domova i ze světa.

Zajímá vás, jak vypadal Zámek Žďár a jeho okolí v době první republiky? Kdo areál obýval, kdy zde parkoval první automobil, jaké spolky zde působily, jaké změny přinesla meziválečná léta? Studenti se stanou novináři naší zámecké prvorepublikové redakce, seznámí se s tím, jak se rozvíjela média v období první republiky, jaké noviny vycházely, jak reflektovaly politické a společenské dění. Vydají se na procházku areálem zámku, aby načerpali informace, získali interview nebo fotografie, které po návratu do redakce zpracují do vlastní stránky novin. Na vše bude dohlížet šéfredaktor. Už vás napadá, jak by se mohl jmenovat plátek, který vytvoří vaše třída? Který rok, měsíc a den proběhne uzávěrka?

Vzdělávací oblasti a obory RVP:
– jazyk a jazyková komunikace
– český jazyk a literatura
– člověk a společnost
– občanský a společenskovědní základ
– dějepis
– mediální výchova

Témata:
– Média v období první republiky
– Literární a publicistické žánry (zpráva, úvodník, fejeton, interview, reklama, inzerát, povídka na pokračování)
– Každodennost první republiky
– Žďárský zámek v období první republiky
– Osobnosti

90 minut
8. a 9. třída ZŠ, SŠ
90 Kč/student, pedagogický doprovod zdarma

Edukační program Novinářem za 1. republiky - Zámek Žďár nad Sázavou