Otevírací doba Areál zámku: Volně přístupný | Muzeum nové generace, kavárna & obchod: Pondělí–Neděle 9.00–18.00 | soboty červenec a srpen otevřeno do 20.00, Komentované prohlídky do 18.30 Kontakt tic@zamekzdar.cz | +420 602 565 309 (pracovní dny), +420 564 565 231 (víkendy a svátky)

Odkud je blízko ke hvězdám?

Děti objeví hvězdy jako pomocníky pro měření času, jako tvary opakující se v přírodě i jako symboly, které září v uměleckých dílech. Pomocí pozorování i tvůrčí činnosti odhalí skrytý řád přírody, skrze který se seznámí s dílem architekta J. B. Santiniho. Model poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře nám objasní geometrii architektury, její symboliku i legendu, která vypráví život světce. 

V závěru se na chvíli my sami staneme architekty. Zapojíme fantazii a vytvoříme si svůj vlastní návrh stavby. Pomocníkem při práci nám budou kružítka, pravítka a šablony různých tvarů.

Společně prozkoumáme Muzeum nové generace i barokní opatství plné symboliky.

Vzdělávací oblasti a obory RVP

Člověk a jeho svět
Lidé a čas

 • rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti
 • využívá knihovny, sbírky muzeí a galerie jako informační zdroje pro pochopení minulosti
 • srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik

Umění a kultura
Výtvarná výchova

 • rozpoznává linie, tvary, objemy, barvy, objekty; porovnává je a třídí na základě zkušeností, vjemů, zážitků a představ
 • v tvorbě projevuje své vlastní zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a jejich kombinace
 • nalézá vhodné prostředky pro vizuálně obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v plošné prostorové tvorbě
Prostory
 • Muzeum nové generace (1,5 hod)
 • Prelatura (30 minut)

 • 1. stupeň ZŠ
 • 90 – 120 minut
 • 95 Kč / žák, 1 pedagog na 10 žáků zdarma
Celodenní výlet u nás

Můžete jen tak posedět v zámecké kavárně, zakoupit suvenýry v obchůdku, nebo si odpočinout v pěkném prostředí některého ze čtyř nádvoří zámku. Rádi pro vás připravíme posezení u ohně, zapůjčíme Vám koš s pomůckami pro venkovní hry, nebo zajistíme oběd

Doporučujeme také procházku ke kostelu sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, naučnou stezku v délce 2,6 km kolem Konventského rybníka nebo rekreační areál Pilák.

Edukační program Odkud je blízko ke hvězdám - Zámek Žďár nad Sázavou