Otevírací doba Areál zámku: Volně přístupný | Muzeum nové generace, kavárna & obchod: Úterý–Neděle 9.00–17.00 Kontakt tic@zamekzdar.cz | +420 602 565 309 (pracovní dny), +420 564 565 231 (víkendy a svátky)

Odkud je blízko ke hvězdám?

Děti prozkoumají hvězdy jako pomocníky pro měření času, jako tvary opakující se v přírodě i jako symboly, které září v uměleckých dílech. Pomocí pozorování i tvůrčí činnosti odhalí skrytý řád přírody, skrze který se seznámí s dílem architekta J. B. Santiniho. Při práci prozkoumají Muzeum nové generace i barokní opatství plné symboliky.

Vzdělávací oblasti a obory RVP:
– člověk a jeho svět
– člověk a společnost
– umění a kultura
– dějepis
– výtvarná výchova
– lidé a čas

1. stupeň ZŠ
90 – 120 minut
95 Kč / žák, pedagogický doprovod zdarma

Edukační program Odkud je blízko ke hvězdám - Zámek Žďár nad Sázavou