Otevírací doba Areál zámku: Volně přístupný | Muzeum nové generace, kavárna & obchod: Úterý–Neděle 9.00–17.00 Kontakt tic@zamekzdar.cz | +420 602 565 309 (pracovní dny), +420 564 565 231 (víkendy a svátky)

Cesta vody

Proč je pro život na zemi důležitá každá kapka vody? Přijďte se seznámit s koloběhem vody v přírodě zážitkovou formou.

Seznámíte se s koloběhem vody v přírodě a s krajinou Žďárských vrchů. Program obsahuje zážitkové prvky jako hudební ztvárnění deště, dramatizace koloběhu vody nebo fyzikální pokusy.

Vzdělávací oblasti a obory RVP:
– Člověk a jeho svět
– Člověk a příroda
– Člověk a zdraví
– Pohybová výchova
– Enviromentální výchova
– Místo, kde žijeme

1. stupeň ZŠ
90 minut
95 Kč / žák, pedagogický doprovod zdarma

Edukační program Cesta vody vznikl díky podpoře z Fondu malých projektů v rámci programu Interreg Rakousko - Česká republika.