Otevírací doba Areál zámku: Volně přístupný | Muzeum nové generace, kavárna & obchod: Pondělí–Neděle 9.00–18.00 Kontakt tic@zamekzdar.cz | +420 602 565 309 (pracovní dny), +420 564 565 231 (víkendy a svátky)

Jaké příběhy přináší voda?

Co je to kláštěr, kdo byli mniši, jaká dodržovali pravidla a proč pro ně byla důležitá voda? Jaká může být, kde všude ji najdeme? Seznamte se s areálem žďárského kláštera a zámku prostřednictvím vody, živlu, bez kterého nemůžeme žít.

Program propojuje Muzeum nové generace s areálem bývalého kláštera ze 13. století zámku.

Vzdělávací oblasti a obory RVP:
– Člověk a jeho svět
– Člověk a společnost
– Člověk a příroda
– Pohybová výchova
– Místo, kde žijeme
– Lidé kolem nás
– Lidé a čas

Témata programu:
– Voda jako součást světa kolem nás
– Využití a význam vody v minulosti a dnes (každodenní život, hospodářství, cestování, zdroj energie)
– Pohyb vody v areálu kláštera, v okolní přírodě, na světě atd.
– Vlastnosti vody

2. stupeň ZŠ
90-120 minut
95 Kč/ žák, pedagogický doprovod zdarma

Edukační program - Jaké příběhy přináší voda - Zámek Žďár nad Sázavou