Otevírací doba Areál zámku: Volně přístupný | Muzeum nové generace, kavárna & obchod: Úterý–Neděle 9.00–17.00 Kontakt tic@zamekzdar.cz | +420 602 565 309 (pracovní dny), +420 564 565 231 (víkendy a svátky)

Jaké příběhy přináší voda?

Seznamte se s areálem žďárského kláštera a zámku prostřednictvím vody, živlu, bez kterého nemůžeme žít.

Můžete se těšit na spoustu nových zážitků a informací, na pokusy s vodou, na cvičení s psychomotorickým padákem, na procházku areálem i Muzeem nové generace, které bude klíčem k vašemu poznání. Zjistíte, co znamenala voda pro středověkého mnicha a kde se s ní každý den setkáváte i vy.

Vzdělávací oblasti a obory RVP:
– Člověk a jeho svět
– Člověk a společnost
– Člověk a příroda
– Pohybová výchova
– Místo, kde žijeme
– Lidé kolem nás
– Lidé a čas

Témata programu:
– Voda jako součást světa kolem nás
– Využití a význam vody v minulosti a dnes (každodenní život, hospodářství, cestování, zdroj energie)
– Pohyb vody v areálu kláštera, v okolní přírodě, na světě atd.
– Vlastnosti vody

1. stupeň ZŠ
90-120 minut
80 Kč/ žák, pedagogický doprovod zdarma

Edukační program - Jaké příběhy přináší voda - Zámek Žďár nad Sázavou