Otevírací doba Areál zámku: Volně přístupný | Muzeum nové generace, kavárna & obchod: Pondělí–Neděle 9.00–18.00 | 25. 5. se nekonají prohlídky zámku Kontakt tic@zamekzdar.cz | +420 602 565 309 (pracovní dny), +420 564 565 231 (víkendy a svátky)

Sádky

Vodní nádrže určené k chovu ryb jsou staré jako žďárský klášter sám. Pro cisterciáky měla voda nejen mystický, ale i velmi praktický význam. Protože jim řehole zakazovala jíst maso čtvernožců, staly se ryby důležitou součástí jejich jídelníčku. Tak se žďárští mniši stali nejen průkopníky chovu ryb, nejčastěji kaprů, ale i organizátory budování rybníků. Sádky jsou kontinuálně využívány už od 13. století.

Zámecké středověké sádky - letecký pohled