Otevírací doba Areál zámku: Volně přístupný | Muzeum nové generace, kavárna & obchod: Úterý–Neděle 9.00–17.00 Kontakt tic@zamekzdar.cz | +420 602 565 309 (pracovní dny), +420 564 565 231 (víkendy a svátky)

Stabilitas loci

Program propojuje Muzeum nové generace a areál bývalého kláštera ze 13. století a zámku. Studenti společně poskládají mozaiku dějin areálu – důležitého duchovního, hospodářského i společenského centra. Studenti pracují v pěti různě zaměřených badatelských skupinách a navzájem si výsledky svého bádání prezentují přímo v areálu kláštera.

Vzdělávací oblasti a obory RVP:
– jazyk a jazyková komunikace
– český jazyk a literatura
– člověk a společnost
– občanský a společenskovědní základ
– dějepis
– mediální výchova

studenti SŠ
120-180 minut
100 Kč/ žák, pedagogický doprovod zdarma

Edukační program Stabilitas loci - Zámek Žďár nad Sázavou