Otevírací doba Areál zámku: Volně přístupný | Muzeum nové generace, kavárna & obchod: Pondělí–Neděle 9.00–18.00 Kontakt tic@zamekzdar.cz | +420 602 565 309 (pracovní dny), +420 564 565 231 (víkendy a svátky)

Architektura

Společně prozkoumáme zákonitosti architektonických stylů. Ze studentů se stanou architekti, kteří navrhnou vlastní podobu průčelí jedné ze zámeckých staveb.

Vzdělávací oblasti a obory RVP:
– občanský a společenskovědní základ
– geometrie
– výtvarná výchova
– historie

studenti SŠ
120-180 minut
90 Kč/ žák, pedagogický doprovod zdarma

Muzeum nové generace - Zámek Žďár nad Sázavou