Otevírací doba Areál zámku: Volně přístupný | Muzeum nové generace, kavárna & obchod: Úterý–Neděle 9.00–17.00 Kontakt tic@zamekzdar.cz | +420 602 565 309 (pracovní dny), +420 564 565 231 (víkendy a svátky)

Konference Život v cisterciácké krajině

23. 9. (9–18 h), 24. 9. (10–18 h)

Červenou nití dvoudenní odborné konference je dědictví působení cisterciáckých klášterů v regionech, kde se dříve nacházela území jejich panství. Konference zaměřená nejen na odbornou veřejnost nám napoví, jaký byl přínos cisterciáckého řádů pro kultivaci krajiny, rozvoj kultury, architektury i lidského vědění v řadě oborů. Konference představí nejen výsledky inventarizace klášterní krajiny bývalého Žďárského kláštera, ale dovolí nám zamyslet se nad způsoby oživení rázu bývalé krajiny pomocí edukace a připomenutí principů dobré praxe vycházejících z po generace předávaných osvědčených postupů kultivace krajiny zanechaných v území cisterciáckým řádem.

Konferenci pořádá místní akční skupina Havlíčkův kraj, o.p.s. ve spolupráci se Zámkem Žďár nad Sázavou v rámci projektu spolupráce „Cisterciácké klášterní krajiny“.

Sobotní program konference, na který se můžete těšit při tradičních oslavách Dne venkova je především určen pro širokou veřejnost a připomene mimo jiné i tradiční řemesla našeho regionu.

Pro účast na konferenci je nutná registrace.

Východ slunce nad žďárským zámkem

Program konference PÁTEK 23. 9. 2022

9.00–9.50 Freskové sály

Registrace účastníků

9.50–10.00 Freskové sály

Přivítání

Uvítání provozním ředitelem Mgr. Pavlem Haluzou, představení aktivit Zámku Žďár nad Sázavou.

10.00–12.30 Freskové sály

Dopolední blok "Kulturní krajina"

Ing. Marta Krejčíčková (MAS Rozkvět) a Jaroslava Hájková (MAS Havlíčkův kraj): Cisterciácké krajiny: Představení projektu

doc. Ing. František Svoboda, Ph.D. (FF MU Brno): Příčiny proměny krajiny od 18. století po současnost a jejich dynamika

Ing. Jan Sovák (Kinský Žďár, a.s.): Vývoj lesního porostu na Žďársku od 18. století do současnosti a jeho specifika

Mgr. Miloslav Lopaur (Regionální muzeum Žďár nad Sázavou): Hospodářské využití krajiny a jeho dopady

Bc. Tomáš Pleva (Zámek Žďár/FF MU Brno): Inventarizace krajiny – dědictví cisterciáckého řádu a jeho stopy v krajině

Mgr. Miloslav Lopaur/Jiří Spurný: Hraniční kameny na žďárském panství

14.00–15.40 Inventorium

Odpolední blok I „Živá kultura a živá příroda – možnosti vzdělávání mimo školní lavice“

Mgr. Martina Schutová (Zámek Žďár): Představení projektu Cisterciácké krajiny ve vztahu k edukačním aktivitám

Bc. Markéta Sobotková (Zámek Žďár/Meruzalka Jihlava): Tvořivý zámek – montessorri prvky v muzejní edukaci a enviromentální výchově

Mgr. Jan Doucek (Geopark Železné hory): Jak oživit geologii?

Mgr. Sylva Geffroy (Dům přírody/Chaloupky, z.s.): Projekt Učíme venku

Bc. Eva Papánková (Centrum choreografického rozvoje): Projekt Škola tančí

Mgr. Alena Jindrová (Regionální muzeum Havlíčkův Brod): Představení učebnice regionálních dějin

16.00–17.30 Freskové sály

Odpolední blok II - „Život v cisterciáckém klášteře a duchovní odkaz řádu“

P. Mgr. Vladimír Vojtěch Záleský(Farnost Žďár nad Sázavou 2): Duchovní odkaz cisterciáků do dnešní doby

PhDr. Radka Ranochová, PhD. (PedF UK Praha/Klášterní krajina Plasy): Vizitace ve středověkém Žďáru

Mgr. Martina Schutová (Zámek Žďár, FF UK Praha): Charta charitatis 1688 – příklad vizitace žďárského kláštera v době barokní

Po celý den Areál zámku

Doprovodný program

Individuální návštěva Muzea nové generace

Komentované prohlídky areálu bývalého cisterciáckého kláštera a zámku rodiny Kinských (Po stopách Santiniho, Za zdmi kláštera)

Večerní koncert v kostele sv. Václava v Novém Veselí s úvodním slovem Mons. Jana Peňáze

Ing. Martin Kříž (Chaloupky, o.p.s.): Výstava sbírky regionálních učebnic / Inventorium

Program konference SOBOTA 24. 9. 2022

10.30–16.00 Beduínský stan - Forota

Série příspěvků, diskusí a přednášek: "Jak číst v krajině"

PhDr. Sixtus Bolom-Kotari, Ph.D. (Historický ústav AV ČR Praha) a Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D. (FF UHK): Krajinou vysočinských písmáků mezi ideálem a realitou

Mag. Elisabeth Springer (Litschau, AT): „Is landscape beautiful?“

Piotr Jóźwiak (Leszno, PL) a Tomasz Szymański (Leszno, PL): Selected problems of rural tourism in Poland

Bc. Tomáš Pleva (Zámek Žďár, FF MU Brno): Fenomén kulturní krajiny

Ing. Jan Sovák (Kinský Žďár, a.s.): Lesní plochy na Žďársku

Mgr. Stanislav Mikule (Regionální muzeum Žďár nad Sázavou): Žďárská barokní krajina a její specifika

16.15–17.15 Forota

Setkání řemeslníků a představení projektu Chytrá ruka

Představení vybraných řemesel projektu Chytrá ruka.

10.00–18.00 Forota

Doprovodný program

Prezentace tradičních řemesel s workshopy (Chytrá ruka).

Edukační výtvarný workshop na téma barokní krajiny.

Možnost navštívit další aktivity v rámci akce Den venkova.

Vstupné na konferenci

Vstupné
zdarma

Partneři projektu

Děkujeme všem, kteří se podílí na realizaci tohoto projektu.

Logo EU
Logo Leader
Logo - Program rozvoje venkova
Logo MAS Havlíčkův kraj
Logo Cisterciácké klášterní krajiny