Otevírací doba Areál zámku: Volně přístupný | Muzeum nové generace, kavárna & obchod: Pondělí–Neděle 9.00–18.00 Kontakt tic@zamekzdar.cz | +420 602 565 309 (pracovní dny), +420 564 565 231 (víkendy a svátky)

Zámecký příměstský tábor

29. 10. 8.00 - 30. 10. 16.00

Podrobnosti příměstského tábora připravujeme. 

Náš přístup

Je důležité, aby se děti na táboře cítily dobře a mohly se vydat na dobrodružnou cestu plnou zážitků. Proto k dětem přistupujeme s respektujícím a laskavým přístupem. Vnímáme, že každé dítě je jiné a pro plavbu na společné cestě za poznáním potřebuje různou míru podpory. Děti se společně s námi podílí na tvorbě pravidel a utváření přátelského prostředí. Posilujeme jejich odpovědnost a důvěru skrze seberealizaci a sounáležitost v týmu.

Táborem vás provedou

Lenka Červená

Každý čas strávený s dětmi  je pro mě samotnou jedna velká, tvořivá a hravá cesta, jenž mě neustále obohacuje a inspiruje k další tvorbě. Ráda prolínám a hledám společnou souhru mezi jednotlivými uměleckými obory, především pak v tanečním a výtvarném směru. V tvorbě hledám nové možnosti, jak kreativní pohyb a myšlení využít v mimoškolní i školní výuce. Ráda vedu děti k cíli, neopomíjím ale proces, který je mnohdy podstatnější. U všech se snažím o podporu vnitřní motivace a svobodné vyjádření ve vlastním tempu.

Po odborné stránce vycházím z oboru Pedagogika volného času, kterou jsem vystudovala na Jihočeské univerzitě a z dalšího odborného vzdělání se zaměřením na tanec a výtvarnou činnost. Pravidelně se věnuji výuce Pilatesu, Současnému a Kreativnímu tanci a somatickému pohybu pro děti i dospělé. Čerpám z více jak 15 leté praxe.

Michaela Valentová

Dětská zvídavost a radost ze hry mne vždy inspirovala k vytváření kreativních her a programů. V celkovém procesu vzdělávání je pro mne důležitý prožitek, proces samotné činnosti a vytváření bezpečného místa. Nejvíce využívám zkušenosti z výtvarné a hudební tvorby. 

V minulosti jsem se již podílela na tvorbě a realizaci příměstských táborů ve spolupráci s AZ centrem, rovněž jsem rok působila ve školství jako vychovatelka na malotřídce.

Mám vystudovaný obor předškolní a mimoškolní pedagogiky.

Místo

Zámek Žďár nad Sázavou, ulice Zámek 8/8. 

  • Společným ateliérem nám budou zámecké venkovní i vnitřní prostory zámku
  • Vycházky a výlety do okolní přírody

Harmonogram

  • 7:30 – 8:30 příchod dětí 
  • 8:30 – 11:30 program 
  • 11:30 – 13:00 oběd a klidový čas po obědě, volná činnost
  • 13:00 – 15:30 program 
  • 15:30 – 16:00 vyzvedávání dětí