Otevírací doba Areál zámku: Volně přístupný | Muzeum nové generace, kavárna & obchod: Pondělí–Neděle 9.00–18.00 Kontakt tic@zamekzdar.cz | +420 602 565 309 (pracovní dny), +420 564 565 231 (víkendy a svátky)

Tvořivý zámek

15. 7. 9.00 - 12.00

Cyklus Tvořivý zámek probíhá přibližně jednou za měsíc, je určena dětem ve věku 6-12 let. Zaměřuje se na objevování, zbystření smyslů dětí, jejich seberealizaci, sebepoznání a spolupráci ve skupině. Každé setkání Tvořivého zámku vychází z jiného konkrétního tématu, proto mohou děti přijít opakovaně v průběhu roku.

Velký důraz klademe na kreativní tvorbu, svobodné a tvůrčí myšlení. Inspirujeme se místem, jeho historií i současnou podobou areálu. Naše zjištění promítáme do výtvarné, hudební a pohybové činnosti.

Pro koho?
  • Děti ve věku 6–12 let
Délka
  • 3 hodiny
Kapacita
  • 20 osob
Cena
  • 295 Kč (sourozenecká sleva 10 % z druhé a další  platby)

Kontakt:

Tel.: 702 023 940

E-mail: akademie@zamekzdar.cz

Praktické informace

S sebou vhodné oblečení na ven i do vnitřních prostor, svačinu a pití.

Sraz na recepci zámku.

Program se koná za každého počasí. Při nepřízni počasí budeme ve vnitřních prostorách.

Lektorky

Lenka Červená

Každý čas strávený s dětmi je pro mě samotnou jedna velká, tvořivá a hravá cesta, jenž mě neustále obohacuje a inspiruje. Ráda propojuji a hledám společnou souhru mezi jednotlivými uměleckými obory, především pak v tanečním a výtvarném směru. U všech se snažím probudit přirozený zájem a radost z činnosti. Podstatná je pro mě podpora vnitřní motivace a prostor pro svobodné vyjádření ve vlastním tempu.

V programech kde se společně účastní děti i rodiče se snažím vytvářet situace, při kterých vidím rozzářená kukadla dětí z milující péči rodičů. 

Mám vystudovaný obor Pedagogika volného času na JU, 5 let jsem působila v ZŠ. 2 roky jsem pracovala v organizaci Kredance (taneční studio), více jak 15 let učím kurzy tance ( současný, kreativní, somatický pohyb, Pilates), od roku 2016 vedu kurzy pod svojí značkou Tanchi. Několik let organizuji tábory.

Michaela Valentová

Dětská zvídavost a radost ze hry mne vždy inspirovala k vytváření kreativních her a programů. V celkovém procesu vzdělávání je pro mne důležitý prožitek, proces samotné činnosti a vytváření bezpečného místa. Nejvíce využívám zkušenosti z výtvarné a hudební tvorby.

V minulosti jsem se již podílela na tvorbě a realizaci příměstských táborů ve spolupráci s AZ centrem, rovněž jsem rok působila ve školství jako vychovatelka na malotřídce.

Mám vystudovaný obor předškolní a mimoškolní pedagogiky.

Náš přístup

Je důležité, aby se u nás děti cítily dobře a mohly se vydat na dobrodružnou cestu plnou zážitků. Proto k dětem přistupujeme s respektujícím a laskavým přístupem. Vnímáme, že každé dítě je jiné a pro plavbu na společné cestě za poznáním potřebuje různou míru podpory. U dětí posilujeme odpovědnost a důvěru skrze seberealizaci a sounáležitost v týmu.