Otevírací doba Areál zámku: Volně přístupný | Muzeum nové generace, kavárna & obchod: Pondělí–Neděle 9.00–18.00 Kontakt tic@zamekzdar.cz | +420 602 565 309 (pracovní dny), +420 564 565 231 (víkendy a svátky)

Rodinný ateliér - Cesta vody

7. 8. 10.00 - 11.00

Tyto mezigenerační ateliéry jsou zaměřeny na společnou tvorbu a podporu rodinných vztahů, proto je zapojení rodičů a prarodičů vítané. Ateliéry vychází ze specifik místa a autenticity zámeckého areálu i jeho blízkého okolí. V  průběhu roku nás budou provázet témata jako je voda, krajina, historie a osobnost architekta J. B. Santini. Naším cílem je vytvářet svobodné prostředí, kde se daří inspiraci, podnětům a vedou k tvořivé hře. 

Proč je pro život důležitá každá kapka vody? 

Pojem voda, který vyvolává spíše všednost, proměníme v neokoukané téma přinášející nové vjemy a podněty k přemýšlení i tvořivosti. Nechme se překvapit, kam nás jedna kapka vody zavede. Zaměříme se na koloběh vody v přírodě, zadržování vody v krajině, tvořivé hry a pokusy, na práci s mikroskopem

Termíny Rodinných ateliérů

Rodinný ateliér – Já a krajina

22. 6. 10.00

18. 7. 10.00 a 14.00

7. 8. 14.00

14. 8. 10.00

21. 8. 14.00

28. 8. 14.00

Rodinný ateliér – Cesta vody

2. 7. 10.00

16. 7. 10.00 a 14.00

7. 8. 14.00

14. 8. 14.00

21. 8. 10.00

28. 8. 10.00

Prostory

Venkovní prostory (areál zámku) nebo sál Opata Vejmluvy / Inventorium (edukační sál) / Freskové sály

Pro koho?

Pro děti a jejich rodiče a prarodiče.

V průběhu roku můžete navštívit Rodinné ateliéry pro rodiče s dětmi 4 – 6 let a 7 – 12 let. 

Během letních prázdnin jsou ateliéry určené pro rodiče s dětmi od 4 do 12 let.

U obou programů se mohou, po zvážení rodičů, účastnit i starší nebo mladší sourozenci.

Délka
  • 60 minut
Kapacita
  • 20 osob
Cena
  • 110 Kč/osoba
  • 15% rodinné slevy pro 4 a více osob. Děti do 2 let jsou zdarma.

 

Kontakt

Tel.: 702 023 940

E-mail: akademie@zamekzdar.cz

Praktické informace

Sraz je na recepci zámku.

Program se koná za každého počasí. 

Pro odložení věcí můžete využít šatny v přízemí kavárny.

Lektorky

Lenka Červená

Každý čas strávený s dětmi je pro mě samotnou jedna velká, tvořivá a hravá cesta, jenž mě neustále obohacuje a inspiruje. Ráda propojuji a hledám společnou souhru mezi jednotlivými uměleckými obory, především pak v tanečním a výtvarném směru. U všech se snažím probudit přirozený zájem a radost z činnosti. Podstatná je pro mě podpora vnitřní motivace a prostor pro svobodné vyjádření ve vlastním tempu.

V programech kde se společně účastní děti i rodiče se snažím vytvářet situace, při kterých vidím rozzářená kukadla dětí z milující péči rodičů. 

Mám vystudovaný obor Pedagogika volného času na JU, 5 let jsem působila v ZŠ. 2 roky jsem pracovala v organizaci Kredance (taneční studio), více jak 15 let učím kurzy tance ( současný, kreativní, somatický pohyb, Pilates), od roku 2016 vedu kurzy pod svojí značkou Tanchi. Několik let organizuji tábory.

Michaela Valentová

Dětská zvídavost a radost ze hry mne vždy inspirovala k vytváření kreativních her a programů. V celkovém procesu vzdělávání je pro mne důležitý prožitek, proces samotné činnosti a vytváření bezpečného místa. Nejvíce využívám zkušenosti z výtvarné a hudební tvorby.

V minulosti jsem se již podílela na tvorbě a realizaci příměstských táborů ve spolupráci s AZ centrem, rovněž jsem rok působila ve školství jako vychovatelka na malotřídce.

Mám vystudovaný obor předškolní a mimoškolní pedagogiky.

Náš přístup

Je důležité, aby se u nás děti cítily dobře a mohly se vydat na dobrodružnou cestu plnou zážitků. Proto k dětem přistupujeme s respektujícím a laskavým přístupem. Vnímáme, že každé dítě je jiné a pro plavbu na společné cestě za poznáním potřebuje různou míru podpory. U dětí posilujeme odpovědnost a důvěru skrze seberealizaci a sounáležitost v týmu.