Otevírací doba Areál zámku: Volně přístupný | Muzeum nové generace, kavárna & obchod: Pondělí–Neděle 9.00–18.00 | soboty červenec a srpen otevřeno do 20.00, Komentované prohlídky do 18.30 Kontakt tic@zamekzdar.cz | +420 602 565 309 (pracovní dny), +420 564 565 231 (víkendy a svátky)

Muzejní noc

19. 5. 17.00 - 23.00

Muzejní zámecká noc, tentokrát s připomenutím sv. Jana Nepomuckého.

V případě nepříznivého počasí se program Muzejní noci neruší, bude přesunut do vnitřních prostor.

Muzejní noc - Zámek Žďár nad Sázavou

Program

17.00

Zahájení Muzejní noci

V rámci zahájení Muzejní noci proběhne i komentář k novým exponátům Muzea nové generace.

Nové exponáty:
Anonym, Čechy, Alegorie světské marnosti, druhá pol.18.stol.
Brokoff, F.M., Sv. Jan Nepomucký jako almužník, 1710-1715
Molitor, J.P., Oslavení sv. Jana Nepomuckého
Platzer, I.F., Tvář Boha Otce, 1750-1760

Další komentář k novým exponátům proběhne v 19.30.

17.00-23.00

Vstup do muzea

Přijďte navštívit Muzeum nové generace, tentokrát až do 23.00.
Vstupné do muzea: 100 Kč

17.30-19.00

Přednáška o životě a symbolice Jana Nepomuckého

Přednášející: Mgr. Stanislav Mikule.

17.30-21.00

Tvoření pro děti s Nepomuckého tématikou

Odhalte příběh hvězdy
Děti provedeme příběhem vzniku stavby poutního kostela. Poté si budou moci vytvořit a pomalovat hvězdu, kterou společně rozsvítíme pod modrým světlem.
Začátek tvořivých dílen: 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 20.00, 20.30.
Tvoření pro děti je zdarma.
20.00–21.00

Koncert na sádkách

Kodex o Václavu IV. (akordeon: Jitka Baštová, loutna: Jindřich Macek)

Vstupné: 100 Kč
Vstupenky na koncert můžete zakoupit zde.

21.30

Vystoupení trubačů na loďkách

Zastavení u Konventu a na hrázi s vystoupením trubačů na loďkách.

22.00

Přednáška a hudební překvapení na Zelené hoře

Přednáška Vladimíra Záleského na téma: O ikonografii a symbolice ZH + hudební překvapení.

Kodex o Václavu IV.

Hudební pásmo s průvodním slovem o Václavu IV. Připomeňme si 600. výročí smrti římského a českého krále, lucemburského vévody, markraběte braniborského, syna Karla IV.

Projekt nabádá k zamyšlení a návratu k historii, je provázen slovem přibližujícím posluchačům vládu Lucemburků v českých zemích.

VÍCE