Otevírací doba Areál zámku: Volně přístupný | Muzeum nové generace, kavárna & obchod: Pondělí–Neděle 9.00–18.00 Kontakt tic@zamekzdar.cz | +420 602 565 309 (pracovní dny), +420 564 565 231 (víkendy a svátky)

Lied Academy (Písňová akademie a hudební festival)

13. 9. 9.00 - 17. 9. 17.00

Písňová akademie a hudební festival je unikátní vzdělávací program s intenzivní náplní výuky i uměleckého výstupu v rozsahu pěti dnů. Program bude mít formu masterclassu a workshopů pod vedením předních světových osobností z oblastí klasického zpěvu a klavírní spolupráce. Součástí bude i rozvoj osobnosti výkonného umělce na poli psychologie i fyziologie.

Program

Středa 13. 9. 2023

Zahájení kurzů – úvodní orientace

Zahajovací komorní koncert české hudby – Johanna Haniková, Ivo Hrachovec

Místo konání: Freskové sály
Čas konání: 19.00 – 20.30
Vstupné: 200 Kč
Vstupenky

Čtvrtek 14. 9. 2023

Celodenní výukový program – individuální lekce s lektory zpěvu i klavíru + úvodní skupinový coaching a představení problematiky řeči těla, komunikace umělce s publikem, práce s trémou, verbální i neverbalní vyjádření obsahu písně a jejího textu.

Pátek 15. 9. 2023

Celodenní výukový program, otevřený masterclass s možnou diskuzí – práce na detailním provedení, spolupráce klavíristy se zpěvákem z obou perspektiv – propojení hudebních osobností do komplexního hudebního a uměleckého celku.

Slavnostní koncert komorního orchestru pod vedením dirigenta Baborák Ensemble.

Místo konání: Prelatura
Čas konání: 19.00 – 20.30
Vstupné: 300 Kč
Vstupenky

Sobota 16. 9. 2023

Otevřený masterclass zaměřený na propojení hudebních perspektiv, sjednocení hudební a textové složky v perspektivě pěvecké i klavírní, zjišťování individuálních možností potenciálů každého účastníka pomocí správné práce s tělem a interpretačními požadavky.

Neděle 17. 9. 2023

Dopolední shrnující masterclass za účasti všech lekorů a komplexního pojetí zvoleného repertoáru. Akustické zkoušky a příprava na závěrečný koncert. Závěrečný koncert účastníků programu, který bude zaznamenám zvukově i obrazově a bude sloužit k propagaci dalšího pokračování tohoto projektu, stejně jako prezentace všech studentů, kteří jej dostanou k dispozici.

Místo konání: Freskové sály
Čas konání: 18.30 – 19.30
Vstupné dobrovolné

Písňová akademie

Písňová akademie a hudební festival si klade za cíl vytvořit unikátní prostředí pro umělce i posluchače. Písňový repertoár je k tomu vhodný ze dvou zásadních důvodů – píseň byla vždy přirozenou součástí lidského života a její obsah většinou tvoří příběh z běžného života, který většina z nás zažila. Tento hudební útvar je tedy velmi dobře uchopitelný pro každého posluchače a rovněž je ideální k propojení umělce a posluchače.

Písňovou akademii a hudební festival organizuje International Performing Arts Support Association, z. s., jehož hlavním cílem je realizace a podpora unikátních uměleckých projektů. Písňovou akademii a hudební festival povede pi. Johanna Haniková, absolventka Akademie múzických umění v Praze, laureátka Mezinárodních soutěží a klavírní umělkyně, a to ve spolupráci s pedagogy a malým realizačním týmem.

Projekt se uskuteční za podpory manželů Marie a Constantina Kinských, majitelů Zámku a zámeckého areálu Žďár nad Sázavou. Nedílnou součástí projektu jsou finanční partneři, dárci a sponzoři, bez kterých by tato akademie a hudební festival nebyl možný. Vzhledem k uměleckému obsazení se očekává nejen unikátní kvalitní program pro účastníky, ale hlavně velký hudební zážitek pro širokou veřejnost.

 

Lektoři

Lektor zpěvu
Univ. Prof. Birgid Steinberger – sólistka Volksoper Wien, pedagog na Musik und Kunst Privatuniverstität der Stadt Wien, laureátka International Hugo Wolf Competition

Lektor hry na klavír specializované na doprovod pro písňový repertoár
Univ. Prof. Ralf Heiber, pedagog na Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien

Lektor pro profesionální umělecký coaching a komunikaci umělce s publikem

Lied Academy podpořilo Město Žďár nad Sázavou.