Otevírací doba Areál zámku: Volně přístupný | Muzeum nové generace, kavárna & obchod: Pondělí–Neděle 9.00–18.00 Kontakt tic@zamekzdar.cz | +420 602 565 309 (pracovní dny), +420 564 565 231 (víkendy a svátky)

Den otevřených lesů

Seznamte se s prací lesníků ze společnosti KINSKÝ Žďár, a.s. na naučné stezce kolem Konventního rybníku. Na zámecké terase bude připraveno grilování zvěřinových klobás, ryb nebo točené jedlovosmrkové pivo. Od 13.00 zahraje Zelenohorská kapela.

Vstup na akci není zpoplatněn.

Akci pořádá Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL).

www.denotevrenychlesu.cz

Den otevřených lesů

Program akce

9.00–15.00

Procházka se zastaveními

Opakovaná vycházka v délce cca 3 km po naučné stezce kolem Konventského rybníka. Na stezce vás čeká několik zastavení s výkladem a ukázkou od lesníků na téma způsob hospodaření v lesích. Vašimi průvodci budou Ing. Jan Sovák, Ing. Miroslav Matoušek a Ing. Radek Koudela.

 1. Myslivost / Ing. Petr Novotný (myslivecké hospodaření, druhy zvěře, myslivecké tradice, význam péče o zvěř, ukázky trofejí, shozů atd.)
 2. Semenářství a školkařství / Ing. Vojtěch Dalecký (ukázky školkařských produktů, semen, šišek, sběr trhačem na stojícím stromě, poznávání)
 3. Obnova lesa, ochrana kultur / Ing. Vojtěch Dalecký (jak se dělá výsadba, jak se o nic staráme – ožínání, nátěr, oplocenka, vysazení sazenice)
 4. Ochrana lesa / Ing. Tomáš Soukup (ochrana proti kůrovcům, klikoroh, ochrana porostů proti větru či sněhu)
 5. Těžba / Bc. Jan Holcman (vyznačování těžeb, význam těžby, druhy, ukázky těžby, odvětvení, manipulace – Karel Tesař)
 6. Přibližování dříví koněm / Bc. Jan Holcman (důraz na šetrné způsoby přibližování dříví, ukázka)
 7. Přibližování dříví vyvážecím traktorem / Tomáš Litochleb (důraz na šetrné způsoby přibližování dříví, ukázka vyvážecí soupravy – Michal Strašil)

Doba trvání procházky je cca 2 hodiny.

Začátek vycházky: 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00 hodin na zámecké terase.

„Lesu zdar!“

9.00–15.00

Zvěřinové speciality

 • zvěřinové klobásy ze zvěře z honitby KINSKÝ Žďár, a. s.
 • srnčí guláš
 • jedlovosmrkové pivo Lesmistr
 • palačinka s lesním ovocem
13.00–15.00

Zelenohorští muzikanti

 • koncert oblíbené žďárské dechové hudby
9.00–15.00

Aktivity pro děti

 • samoobslužné aktivity pro děti s přírodní tematikou
 • zábavná hra Vyprávění stromů v zámeckém areálu, účastníci budou zařazeni do slosování o vstupenky na Letní dětské prohlídky
9.00–15.00

Tematický minitrh

 • výrobky ze dřeva, med, ukázky hub z místních lesů, tematický sortiment v zámeckém obchůdku
9.00–15.00

Stezka bosou nohou

Informace o lesích KINSKÝ Žďár, a. s.

 • Výměra: 5.787 ha
 • Roční etát:  61.800m3
 • Přírodní podmínky:
 • Oblast mírně teplá až chladná
 • PLO 16- Českomoravská vrchovina
 • Převládající CHS:
 • 53 hospodářství kyselých stanovišť vyšších poloh -38%
 • 57 hospodářství oglejených stanovišť vyšších poloh – 39%
Slunce nad Žákovou horou

Hlavní cíle lesního hospodaření

 • Uplatňování podrostního hospodářského způsobu s cílem dosažení stability porostů, maximálního přírůstu, přirozené obnovy a zachování genofondu lesních dřevin.
 • Postupný převod na výběrný způsob hospodaření.
 • Ekonomicky únosná přeměna druhové skladby porostů, tvorba smíšených porostů, podpora biologické různorodosti.
Žákova hora

Hlavní cíle lesního hospodaření

 • Vytváření vnitřně vertikálně i horizontálně členěných porostů vedoucí k trvalé produkci.
 • Diferenciace způsobu hospodaření dle stanovištních podmínek – snaha o jemnější lesnické hospodaření.
 • Ochrana nejcennějších lesních společenstev vymezených NPR
Přibližování dříví koněm