Otevírací doba Areál zámku: Volně přístupný | Muzeum nové generace, kavárna & obchod: Pondělí–Neděle 9.00–18.00 Kontakt tic@zamekzdar.cz | +420 602 565 309 (pracovní dny), +420 564 565 231 (víkendy a svátky)

Den otevřených lesů

18. 5. 9.00 - 15.00

Turistická vycházka v délce cca 3 km z hráze Velkého Dářka k hájence „Mlýn“ pod „Rybářskou baštou“. Na trase bude několik zastavení s výkladem lesníků.

Začátek vycházky

 • 9.00, 9:30 a 10.00

Náplň jednotlivých zastavení

 • Představení společnosti Kinský Žďár, a.s.
 • Způsob hospodaření v lesích
 • Obnova lesa – obalované sazenice a možnost zasadit strom
 • Ochrana lesa
 • Myslivost
 • Ukázka prací v těžbě
 • Přibližování dříví koňmi a vyvážecí soupravou

Doprovodný program

 • Občerstvení a posezení u ohně, guláš ze zvěřiny z lesů rodiny Kinských
 • K poslechu Country hudba
 • Projížďky na bryčce tažené koňmi
 • Hry pro děti i dospělé – člověče nezlob se, dáma, kroket

Návrat na parkoviště samostatně po značené trase v délce 1,5 km. Návrat možný bryčkou taženou koňmi.

Doba trvání cca 2,5 hodiny.

Trasa vhodná i pro kočárky s dětmi.

Vstup na akci není zpoplatněn.

Sraz: Parkoviště u kempu na hrázi Velkého Dářka pod obcí Škrdlovice (u obce Škrdlovice odbočit ze silnice Žďár nad Sázavou – Ždírec nad Doubravou v tomto směru vlevo – odbočka značena z obou směrů „Velké Dářko“
GPS místa srazu: 49.6318878 N, 15.9081550 E

Akci pořádá Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL).

www.denotevrenychlesu.cz

Informace o lesích KINSKÝ Žďár, a. s.

 • Výměra: 5.787 ha
 • Roční etát:  61.800m3
 • Přírodní podmínky:
 • Oblast mírně teplá až chladná
 • PLO 16- Českomoravská vrchovina
 • Převládající CHS:
 • 53 hospodářství kyselých stanovišť vyšších poloh -38%
 • 57 hospodářství oglejených stanovišť vyšších poloh – 39%
V lese na Drátníku

Hlavní cíle lesního hospodaření

 • Uplatňování podrostního hospodářského způsobu s cílem dosažení stability porostů, maximálního přírůstu, přirozené obnovy a zachování genofondu lesních dřevin.
 • Postupný převod na výběrný způsob hospodaření.
 • Ekonomicky únosná přeměna druhové skladby porostů, tvorba smíšených porostů, podpora biologické různorodosti.

Hlavní cíle lesního hospodaření

 • Vytváření vnitřně vertikálně i horizontálně členěných porostů vedoucí k trvalé produkci.
 • Diferenciace způsobu hospodaření dle stanovištních podmínek – snaha o jemnější lesnické hospodaření.
 • Ochrana nejcennějších lesních společenstev vymezených NPR