Otevírací doba Areál zámku: Volně přístupný | Muzeum nové generace, kavárna & obchod: Úterý–Neděle 9.00–17.00 Kontakt tic@zamekzdar.cz | +420 602 565 309 (pracovní dny), +420 564 565 231 (víkendy a svátky)

Den otevřených lesů

13. 5. 9.00 - 15.00

Seznamte se s prací lesníků ze společnosti KINSKÝ Žďár, a.s. při komentované vycházce z Cikháje na Žákovu horu. Na stezce bude několik zastavení s výkladem lesníků. Náplň jednotlivých zastavení: způsob hospodaření v lesích, obnova lesa, ochrana lesa, myslivost a ukázka prací v těžbě přibližování koňmi a vyvážecí soupravou. Po cestě také bude připraven lesní raut a posezení u ohně s kytarou.

Vstup na akci není zpoplatněn.

Akci pořádá Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL).

www.denotevrenychlesu.cz

Informace o lesích KINSKÝ Žďár, a. s.

 • Výměra: 5.787 ha
 • Roční etát:  61.800m3
 • Přírodní podmínky:
 • Oblast mírně teplá až chladná
 • PLO 16- Českomoravská vrchovina
 • Převládající CHS:
 • 53 hospodářství kyselých stanovišť vyšších poloh -38%
 • 57 hospodářství oglejených stanovišť vyšších poloh – 39%
V lese na Drátníku

Hlavní cíle lesního hospodaření

 • Uplatňování podrostního hospodářského způsobu s cílem dosažení stability porostů, maximálního přírůstu, přirozené obnovy a zachování genofondu lesních dřevin.
 • Postupný převod na výběrný způsob hospodaření.
 • Ekonomicky únosná přeměna druhové skladby porostů, tvorba smíšených porostů, podpora biologické různorodosti.

Hlavní cíle lesního hospodaření

 • Vytváření vnitřně vertikálně i horizontálně členěných porostů vedoucí k trvalé produkci.
 • Diferenciace způsobu hospodaření dle stanovištních podmínek – snaha o jemnější lesnické hospodaření.
 • Ochrana nejcennějších lesních společenstev vymezených NPR