Otevírací doba Areál zámku: Volně přístupný | Muzeum nové generace, kavárna & obchod: Úterý–Neděle 9.00–17.00 Kontakt tic@zamekzdar.cz | +420 602 565 309 (pracovní dny), +420 564 565 231 (víkendy a svátky)

Academic café: Mýtus čarodějnických procesů

15. 6. 17.00 - 0.00

Čtvrtá z cyklu přednášek Baroko všedního dne historika Jaroslava Čechury, který pořádá Město Žďár nad Sázavou v rámci oslav 300 let od vysvěcení poutního kostela na Zelené hoře.

Přednášející: prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.

Academic café jsou neformální přednášky a diskuse s odborníky u dobré kávy, které se konají v rámci projektu Zámecká akademie.

Večerní prohlídky - středověk

O přednášce

Toto téma je u nás tradičně spojeno s čarodějnickými procesy na severní Moravě, v oblasti Velkých Losin. Zde byly procesy velmi intenzivní a na hranici skončily desítky žen i mužů. Zásadní vliv na jejich vnímání a výklad měla dvě umělecká díla, totiž román Václava Kaplického Kladivo na čarodějnice a stejnojmenný film Otakara Vávry.

Kladu si otázku: je jejich výklad tohoto fenoménu správný, je jedině možný? Při poznávání tohoto pro mnohé hrůzostrašného tématu je přece poněkud jednostranně vycházet z čarodějnických procesů. Před nimi se muselo něco dít, co vedlo k jejich zavedení. A opravdu, nejen na Losinsku bylo rozsáhlé podzemní hnutí plné zvláštních praktik vesničanů, ale i měšťanů. Ty se projevovaly jak v náboženské oblasti, tak i v konfliktní každodennosti – zvláštnostmi v sexu, oblibou alkoholu aj.

Zvláště početná byla shromáždění (sabaty) na vybraných kopcích, zejména na Petrových kamenech. Ta byla doloženou realitou, přirozeně tam čarodějnice nelétaly na koštěti… A právě následné procesy byly reakcí na tyto skutečnosti.

Večerní prohlídky - Za zdmi středověkého kláštera

Vstupné

Přednáška
80 Kč
(zakoupíte vždy v místě konání přednášky před jejím zahájením)

Cyklus přednášek Baroko všedního dne

  • 21. 4. / Kriminalita a každodennost (Stará radnice)
  • 26. 5. / Sex v době baroka (Stará radnice)
  • 15. 6. / Mýtus čarodějnických procesů (Zámek Žďár)
  • 22. 10. / Malé dějiny velkého světa (Zámek Žďár)
  • 23. 11. / Boblig kontra Lautner (Stará radnice)
  • 14. 12. / Obyčejný život v baroku (Zámek Žďár)

Cyklus přednášek pořádá: Město Žďár nad Sázavou

www.santini300.cz

Večerní prohlídky - Za zdmi středověkého kláštera -mnich
Večerní prohlídky - Za zdmi středověkého kláštera