Otevírací doba Areál zámku: Volně přístupný | Muzeum nové generace, kavárna & obchod: Pondělí–Neděle 9.00–18.00 Kontakt tic@zamekzdar.cz | +420 602 565 309 (pracovní dny), +420 564 565 231 (víkendy a svátky)

Barokní galerie

Reprezentativní výstava Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze vás přenese do světa barokního malířství a sochařství. Vybraná díla Karla Škréty, Petra Brandla, Jana Kupeckého, Matyáše Bernarda Brauna a mnoha dalších evokují kulturní prostředí klášterů 17. a 18. století.

Expozice Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze

VSTUPNÉ

plné
70 Kč
snížené
60 Kč
senioři 65+, děti 6–18 let, studenti do 26 let, ZTP/P
rodinné
175 Kč
2x dospělý a až 3 děti od 6–18 let

Zvýhodněné vstupné "Klíče od zámku" (muzeum + prohlídka + Barokní galerie)

plné
290 Kč
snížené
190 Kč
senioři 65+, děti 6–18 let, studenti do 26 let, ZTP/P
rodinné
630 Kč
2x dospělý a až 3 děti od 6–18 let

NÁVŠTĚVNÍ DOBA expozice

květen – září
pondělí – sobota
9.00–17.00*
neděle
11:00–17:00*
duben, říjen
úterý, čtvrtek
10:00–16:00*
sobota
9:00–17:00*
svátky
otevřeno jako v běžný den aktuálního měsíce
Vstup po dohodě s průvodcem na recepci.

Co v Barokní galerii zažijete?

Soubor tvoří výběr uměleckých děl středoevropské provenience (Čechy, Morava, Rakousy, zároveň však i italské a španělské importy). Vedle děl s náboženskou tematikou, jež tvoří těžiště této expozice, vybrali autoři Lenka Stolárová a Vít Vlnas obrazy a sochy charakteristické pro barokní klášterní sbírky. Výstava barokního umění ze sbírek Národní galerie v Praze navazuje jak na historickou tradici klášterních galerií, tak na zdejšího genia loci, spjatého v prvé řadě s barokními památkami evropského významu.

Expozice Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praz - barokní galeriee

Díla velkých jmen

Z velkých jmen barokního malířství v Čechách jsou zastoupeni Karel Škréta, Michael Václav Halbax, Petr Brandl a Jan Kupecký; sochařství reprezentují mimo jiné Matyáš Bernard Braun i málo známý, ovšem neméně schopný Braunův synovec Antonín; nechybí ani práce z dílen Ferdinanda Maxmiliána Brokofa či Ignáce Františka Platzera.

Expozici Barokní umění ze sbírek Národní galerie v Praze byla udělena záštita České komise pro UNESCO.

Expozice Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze - hlava